NOG Typen onderwijs in het hbo

Opleidingen in het hoger beroepsonderwijs van Nederland kennen de bachelor-masterstructuur. De bachelor-masterstructuur is ingevoerd om opleidingen in Europa beter op elkaar te laten aansluiten en te kunnen vergelijken. 
 
Bachelor
 
Een bachelor-opleiding in het hoger beroepsonderwijs heeft doorgaans een studielast van 240 studiepunten, verspreid over 4 jaren. Met de hbo-bachelor heeft iemand recht om verder te studeren via een hbo-master of universitaire studie. Daarnaast kan er de arbeidsmarkt mee worden betreden. De afgestudeerde mag zichzelf dan bachelor (B.) noemen (de internationale titel), maar mag ook kiezen voor de verouderde titel baccalaureus (bc.) of bij technische opleidingen voor ingenieur (ing.). Als afgestudeerde hbo’er mag 'of Business Administration', 'of Nursing' of 'of Social Work' toegevoegd worden aan de titel. Vanaf 1 januari 2014 mogen ook de toevoegingen ‘of Arts’ en ‘of Science’ gevoerd worden, eerder mocht dit alleen bij universitaire titels. Om deze toevoegingen te voeren moet de opleiding eerst toestemming krijgen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 
 
Master
 
Na het behalen van de vierjarige bachelor van het hoger beroepsonderwijs kan worden gekozen voor de vervolgopleiding tot master. Een master is doorgaans een één- of twee-jarige specialisatie van de bijbehorende bachelor. Verschillende Nederlandse hogescholen bieden masters aan. Deze masters dienen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd te zijn. In plaats van een hbo-master kan ook worden gekozen voor een masteropleiding aan een universiteit, waarvoor vaak wel eerst een schakelprogramma moet worden afgerond. De hbo-master geeft de student na afsluiting de titel Master (M). Hieraan kunnen sinds 1 januari 2014 de toevoegingen 'of Arts' of 'of Science' gedaan worden. 
 
Associate degree (Ad)
 
De Associate degree (Ad) is een programma van twee jaar dat mbo'ers, werkenden en werkzoekenden voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs. Het programma is een soort verkorte hbo-opleiding. Wanneer iemand een Ad-diploma heeft behaald, kan diegene doorstuderen richting het eindniveau van een hbo-bacheloropleiding. Het is met name bedoeld voor mbo'ers die verder willen studeren, maar voor wie een vierjarige hbo-bachelor te lang is. Het programma wordt door hogescholen aangeboden en kent een totale studielast van 120 studiepunten, of 60 per jaar. Afronding van de Associate degree leidt tot een wettelijk erkend getuigschrift en de graad Associate degree (Ad).
 
Joint degree
 
Hogescholen (en universiteiten) hebben sinds de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), die in 1 juli 2010 werd doorgevoerd, de mogelijkheid om in samenwerking met één of meer Nederlandse of buitenlandse hogescholen of universiteiten de zogenaamde joint degree-opleiding te starten. Deze opleiding geeft de mogelijkheid tot het afgeven van een gezamenlijk diploma of graad. De overheid wil met deze vorm van opleidingen de internationale samenwerking tussen instellingen in het hoger onderwijs verstevigen. In een joint degree-opleiding kunnen studenten internationale ervaring opdoen door een deel van de studie in het buitenland te volgen. Daarnaast kan met behulp van de joint degree de kwaliteit van het onderwijs van de verschillende instellingen worden vergroot, door gebruikmaking van elkaars expertises.
 
Postinitiële masteropleiding (PIM)
 
De postinitiële masteropleiding (PIM) is een hbo-masteropleiding voor studenten met een ruime hoeveelheid werkervaring. Postinitiële masteropleidingen zijn commerciële opleidingen, zoals bijvoorbeeld de Master of Business Administration (MBA). Studenten dienen doorgaans een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs (hbo of wo) te hebben om een PIM te kunnen volgen. De opleiding verdiept de kennis op het gebied waarin de student al werkzaak is (geweest) en biedt hem of haar zo meer mogelijkheden tot verder ontplooiing op het werkgebied. Afhankelijk van de soort opleiding, krijgt de student bij afronding van de postinitiële master de graad Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA).
 
Summer school
 
Veel hogescholen organiseren gedurende de zomer 'summer schools'.  Voor studenten is een summer school een gelegenheid om zichzelf te verbreden of te verdiepen. Zij kunnen kiezen uit diverse cursussen en kunnen in veel gevallen hiermee ook studiepunten verdienen.
 
 
© Nationale Onderwijsgids