NOG Financiering

Hbo-studenten moeten collegegeld betalen aan de onderwijsinstelling. Om een deel van de studiekosten te dekken, hebben hbo-studenten recht op studiefinanciering en een ov-studentenjaarkaart. Studenten moeten zelf betalen voor schoolkosten, zoals schoolboeken en leermiddelen.

Collegegeld

Alle studenten in het hoger onderwijs moeten collegegeld betalen aan hun onderwijsinstelling. Collegegeld komt voor in twee varianten, namelijke het wettelijk en het instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld is een door de overheid vastgesteld bedrag dat studenten aan door de overheid gesubsidieerde onderwijsinstellingen moeten betalen. Klik hier om de wettelijke hoogte van het collegegeld van het hbo per jaar te vinden. Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld moeten een student aan enkele voorwaarden voldoen omtrent de opleiding, nationaliteit, de instelling en het aantal reeds behaalde diploma's. Klik hier voor de exacte voorwaarden. Wanneer studenten niet in aanmerking komen voor het wettelijk collegegeld dan moeten zij instellingscollegegeld betalen. Onderwijsinstellingen mogen zelf de hoogte van dit collegegeld bepalen.

Studiefinanciering

Studenten die onderwijs volgen aan publieke hbo-instellingen hebben recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Alle studenten die aan een publieke hbo-instelling studeren, hebben recht op de lening. Die lening moet na afronding van de studie terugbetaald worden. Studenten met ouders die een te laag inkomen hebben om (genoeg) bij te dragen aan de studiekosten komen daarnaast in aanmerking voor de aanvullende beurs. De aanvullende beurs is een prestatiebeurs: wanneer iemand zijn of haar diploma niet haalt, moet het geld worden terugbetaald. Studenten die studiefinanciering krijgen, hebben daarnaast recht op een studenten ov-chipkaart. Hiermee worden reiskosten (deels) gedekt. Ook kunnen studenten nog een lening afsluiten. Studiefinanciering wordt geregeld door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

© Nationale Onderwijsgids