Logo_fontyspersbericht

Institute for Positive Health (iPH) en Fontys Pro Health bundelen hun expertise om Positieve Gezondheid verder te implementeren in zorg en welzijn. De focus van deze samenwerking ligt op het ontwikkelen van online trainingen en onderzoek doen. De samenwerking biedt betere kansen om de brede benadering van Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen. Dit meldt Institute for Positive Health.

IPH en Fontys werken samen aan een blended training: een e-learningmodule gecombineerd met intervisie. Vanwege de coronamaatregelen en de huidige behoefte aan online trainingen is dit traject versneld in gang gezet. De intervisie wordt verzorgd door gecertificeerde trainers en trainingspartners van iPH. Die aanpak maakt het voor professionals mogelijk om laagdrempelig en eenduidig met het gedachtegoed Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. Daarnaast gaat de e-learning deel uitmaken van de (para)medische opleidingen van Fontys Hogescholen. Aankomende professionals leren op die manier al in hun opleiding met het nieuwe gezondheidsconcept te werken. Voor het wetenschappelijk- en praktijkgericht onderzoek naar het gedachtegoed wordt in een later stadium door Fontys en iPH de mogelijkheid tot een lectoraat onderzocht.
 

Gedachtegoed Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een relatief nieuw gedachtegoed dat breed wordt omarmd. De nadruk ligt op het vermogen van mensen om met uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk de eigen regie te kunnen voeren. Die aanpak blijkt veel vraagstukken rond zorg en gezondheid te helpen oplossen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids