Normal_nederlandse_vlag__vlag__nederland

Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt de Nederlandse staat voor de rechter te slepen. BON vindt dat de overheid niet voldoende toeziet op het recht op Nederlandstalig onderwijs zoals dat is opgenomen in artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs. Dit meldt BON.

In artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs is bepaald dat het onderwijs en de examens in het hoger onderwijs in beginsel worden afgenomen in het Nederlands, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken. BON is van mening dat dit in het hoger onderwijs nu niet wordt nageleefd en ook al jaren niet is nageleefd. Bovendien ziet de overheid hierop niet of niet voldoende toe en dat vindt BON een kwalijke zaak. Volgens BON is de maatschappelijke taak van het hoger onderwijs met betrekking tot onze eigen taal en cultuur het belangrijkst. Financieel-economische overwegingen mogen pas op de tweede plaats komen. 
 
BON dreigt daarom de overheid aan te klagen als “in de plannen van een nieuw kabinet niet uitdrukkelijk is opgenomen dat de overheid in deze regeerperiode ernst zal maken met de handhaving van artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids