NOG Vacature Leerkracht onderwijs en behandelgroep

Functietitel:
Leerkracht onderwijs en behandelgroep
Online datum:
09-07-2024
Aanvang functie:
Zo spoedig mogelijk
Provincie:
Zuid-Holland
Plaats:
Rotterdam
Sector:
Speciaal (Basis) Onderwijs
FTE
0,6
Dienstverband:
Tijdelijk met uitzicht op vast
Uren:
24
Salarisschaal:
CAO PO schaal LC
Opleidingsniveau:
PABO
Omschrijving:

Wij werken aan

De Piloot biedt kwalitatief, uitdagend, stimulerend onderwijs aan leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften. Wij hanteren de kerndoelen voor het regulier onderwijs als uitgangspunt.

Dit betekent dat wij:

 • nauwkeurig volgen, observeren en krachtig handelen
 • zorgen voor duidelijkheid in ruimte, activiteit, interactie en tijd d.m.v. onze basisaanpak vanuit de methode Wijzer Onderwijs
 • samenwerken met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en ketenpartners
 • een veilige leeromgeving bieden waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen, door adaptief onderwijs te bieden.

Is samenwerken jou op het lijf geschreven? Lees snel verder!

SO De Piloot locatie De Kleine Plantage
De Piloot verzorgt op de locatie De kleine Plantage onderwijs in 7 behandelgroepen.

In de BeO-groepen (behandeling- en onderwijsgroepen) zijn behandeling en onderwijs geïntegreerd in één groep. De jeugdzorgwerkers en de leerkracht werken in de groepen vanuit dezelfde visie en aanpak en bieden behandel- en onderwijsactiviteiten aan. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar. Kinderen vanaf 3 jaar worden ingeschreven op De Piloot.

De leerlingen zitten in gemengde groepen. De uitstroom is zeer divers. Zowel regulier, cluster 2, cluster 3, cluster 4 en SBO kinderen zitten bij elkaar in de groep. Vanuit Enver wordt er aan de behandeldoelen gewerkt die het wijkteam heeft opgesteld met ouders. Deze behandeldoelen worden besproken tijdens de kennismaking, samen met de mentor en de jeugdzorgwerker.

Op De kleine Plantage streven we ernaar om de leerlingen schoolse vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben in een voor hen passende vervolgplek. Dit gebeurt met het gehele behandelteam. De leerkracht op de groep benadrukt daarbij de taal- en rekendoelen. De jeugdzorgwerkers richten zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling.

Wat heb je?

 • Je bent in het bezit van een pabo bevoegdheid;
 • Ervaring in het speciaal onderwijs aan (zeer) moeilijk lerende (jonge) kinderen (cluster 3) is een pré;
 • Je hebt een duidelijke visie op onderwijs aan leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblematiek en kunt deze afstemmen op de behoefte aan structuur en duidelijkheid van onze specifieke doelgroep.

Wat krijg je?

 • Geweldige kinderen!
 • Kwaliteit waarborgen! Een sterk en ervaren team, waarin samengewerkt wordt aan elke dag beter onderwijs bieden;
 • Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (de school ligt op 1 minuut lopen van metrostation Schenkel) en er is genoeg gratis parkeergelegenheid voor de deur;
 • Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en salaris conform cao-PO schaal LC (inschaling afhankelijk van kennis en ervaring);
 • Een werkomgeving waarin interprofessioneel wordt samengewerkt.  Naast het samenwerken in de groep zijn er verschillende overleggen met de jeugdzorgwerkers en orthopedagogen waarbij je van elkaar kan leren;
 • Omdat samenwerken en verslaglegging tijd kost, word je eens per twee weken een dag vrij geroosterd om administratieve taken uit te kunnen voeren;
 • Vanuit De Piloot krijg je een begeleide start in het cluster 4 door inzet van inservice-training en coaching. 

Wat kun je?

 • Je bent collegiaal, flexibel, geduldig en je kan goed relativeren;
 • Je bent van nature een teamspeler!;
 • Je ziet problemen als een uitdaging, benadert dit met humor en kan letterlijk en figuurlijk tegen een stootje;
 • Je bent duidelijk en consequent en geeft je grenzen aan. Je staat stevig in je schoenen en bent altijd op zoek hoe jij kan zorgen voor de verandering van het gedrag en de ontwikkeling van het kind.

Extra info

Je gaat als leerkracht van onderwijs en behandelgroep aan de slag op De Piloot, locatie De Kleine Plantage, gevestigd aan de Kralingseweg in Rotterdam. Wij verzorgen hier onderwijs en behandeling binnen 1 groep.

Per direct zijn wij opzoek naar een gedreven en enthousiaste leerkracht voor drie dagen in de week op maandag, dinsdag en vrijdag (0,6fte). Je gaat aan de slag als leerkracht voor een groep 0/1/2 waar behandeling en onderwijs geïntegreerd is. Totaal zitten er maximaal 10 leerlingen tussen de 3 en 6 jaar in je groep. De leerlingen in de betreffende groep vertonen gedragskenmerken voortkomend vanuit een ontwikkelingsstoornis, taalontwikkelings- en/of laag functionerende problematiek en zijn gebaat bij duidelijkheid, veiligheid en structuur. En dit kan jij ze bieden omdat je de affiniteit en/of ervaring hebt met deze doelgroep.

Het belangrijkste is dat er intensief samengewerkt wordt met Enver. Je bent als leerkracht niet de kapitein op het schip. Je doet het samen met de jeugdzorgwerkers!

Hoe verder?
Enthousiast geworden? Leuk! Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief en cv Stuur je gegevens via de sollicitatieknop.
Heb je nog vragen? Dan kun je deze stellen aan Kirsi Bruni via 06-51069456.

Gegevens De Piloot

Naam instelling:
De Piloot
Adres:
Nieuwe Ommoordseweg30
Postcode:
3068 BT
Plaats:
Rotterdam
Telefoonnummer:
010 420 53 14
Website:
https://www.depiloot.nl
Provincie:
Zuid-Holland
Omschrijving:

De Piloot in Rotterdam, onderdeel van Stichting BOOR, heeft een uitgebreid en doordacht onderwijsprogramma dat zich toespitst op zowel leergebied overstijgende vakgebieden als specifieke leergebieden. De school hanteert kerndoelen, verdeeld over zes thema's, waaronder werkhouding, werken volgens plan, gebruik van leerstrategieën, zelfbeeld, sociaal gedrag en nieuwe media, die de basis vormen voor het onderwijsaanbod.

Binnen de zes leergebieden, zoals Nederlandse taal, Engelse taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op mens en wereld, lichamelijke opvoeding, en kunstzinnige oriëntatie, streeft De Piloot ernaar om elke leerling naar een passend eindniveau te begeleiden bij het verlaten van de school.

Het didactisch aanbod is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen. In de onderbouw ligt de nadruk op het versterken van zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, taakgericht gedrag en sociale vaardigheden. In de bovenbouw ontvangen de leerlingen specifiek onderwijs, met extra aandacht voor leerlingen met faalangst, aandachts- en gedragsproblemen, waarbij de methode Wijzer Onderwijs als leidraad dient.

Een aanzienlijk deel van de lessen maakt gebruik van Snappet, een adaptief onderwijsplatform dat momenteelgericht is op het vak rekenen. De voordelen van digitaal onderwijs, zoals verbeterde leerresultaten, beter klasinzicht, gepersonaliseerde leerdoelen, eenvoudige differentiatie en directe feedback, worden volledig benut.

De school hecht grote waarde aan sociaal-emotionele ontwikkeling, ondersteund door de Gouden Regels en het"Zien!" volgsysteem, dat een helder beeld geeft van de sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling.

Voor kinderen met lees- en spellingsproblemen biedt De Piloot ondersteuning via de Leeskliniek en het Dyslexieprotocol. Het ondersteuningsprofiel omvat de Herstart-afdeling, waar leerlingen van 5-13 jaar worden geplaatst voor observatie, diagnostiek en het formuleren van een aangepast onderwijsplan.

In lijn met het doorstroombeleid evalueert de school de ontwikkeling en het eindniveau van elk kind, rekening houdend met het beginniveau, de mogelijkheden, het onderwijsaanbod en de afstemming met ouders. Als onderdeel van Stichting BOOR neemt De Piloot deel aan het landelijke doorstroomtoetsprogramma en ondersteunt het ouders en leerlingen bij de aanmelding voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs.