Normal_nsgk__met_hoofd_afdeling_goede_doelen_ms_1___1_

Jongeren met een beperking of chronische ziekte komen vaak moeilijk aan het werk. Het opstarten van een eigen onderneming ligt vaak al helemaal buiten bereik. Simpelweg omdat zij niet aan een starkapitaal komen. Dat terwijl deze jongeren vaak veel in hun mars hebben. NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, ontvangt daarom 200 euro euro van de VriendenLoterij. Samen met de Bart de Graaff Foundation helpt NSGK deze jongeren hun droom om een eigen bedrijf te starten te verwezenlijken. Dit meldt NSGK.

Deze 'Bikkels' konden al rekenen op steun in de vorm van goede raad en daad en een beperkt startkapitaal. In de praktijk blijkt dit niet altijd voldoende. Dankzij de bijdrage van de VriendenLoterij is het nu ook mogelijk om extra grote dromen te verwezenlijken door middel van een bankfinanciering. Daarmee krijgen zij gelijke kansen. De jonge ondernemers worden niet langer beperkt door praktische, financiële of mentale drempels. Er is voor deze jongeren dan zoveel meer haalbaar. Ze worden in staat gesteld aan hun eigen toekomst te bouwen en tegelijk iets waardevols toe te voegen aan de samenleving.

Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap sámen leven, dat is het doel van NSGK. In Nederland zijn veel drempels waardoor zij niet gewoon mee kunnen doen en vaak aan de zijlijn staan. Door het ondersteunen van projecten helpt NSGK de drempels uit de weg te ruimen. De projecten dragen bij aan een toegankelijker samenleving, positieve beeldvorming en een versterkt zelfvertrouwen van kinderen en jongeren met een beperking. Naast de cheque voor het Bikkelproject ontving NSGK ook een vaste jaarbijdrage van maar liefst 255.598 euro.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids