Normal_handicap__bord__rolstoel

Nederlandse gemeenten krijgen niet genoeg geld van de overheid om hun taken binnen de Participatiewet naar wens uit te voeren. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een reactie op het feit dat twee op de drie gemeenten een te klein budget hebben voor de wet voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De budgetten van gemeenten zijn in veel gevallen niet voldoende voor de taken die verwacht worden. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking en zij zouden hen moeten begeleiden naar (beschut) werk. Dit wil is er bij de gemeenten wel, echter is er niet genoeg geld om dit voor elkaar te krijgen.

Volgens Arjan Vliegenthart, wethouder (SP) van Werk en Inkomen in Amsterdam en voorzitter van de gelijknamige commissie van de VNG, geeft Klijnsma de gemeenten zo geen kans om adequaat te handelen. “Als ze wil dat gemeenten de doelen bereiken dan moet er geld bij, komt dat er niet dan zou ze publiekelijk de doelen die ze aan gemeenten stelt bij moeten stellen.” Gemeenten zijn vanaf volgend jaar verplicht om beschut werk te realiseren voor de allerzwaksten op de arbeidsmarkt.

In 2015 was er een tekort van maar liefst 370 miljoen euro onder Werk en Inkomen bij Nederlandse gemeenten. Uit dit potje wordt de Participatiewet bekostigd. Vliegenthart stelt dat een groot deel van het geld opgaat aan de sociale werkvoorziening. Gemeenten zijn langer in staat om mensen aan het werk te houden. “Dat is onze taak en die voeren we goed uit. Maar het gevolg is dat de sociale werkplaats minder snel afbouwt dan staatssecretaris Klijnsma had berekend. En dus ontstaan er tekorten.” Klijnsma stelt dat gemeenten vrij zijn om het budget voor het hele sociale domein te verdelen zoals zij nuttig achten.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids