Normal_rss_entry-49995

Allochtone schoolverlaters vinden na het behalen van hun diploma in het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs minder snel een baan dan autochtone afgestudeerden. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder schoolverlaters door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Dit melden ANP en Maastricht University.

Uit analyses van de periode 2011 tot en met 2015 blijkt dat allochtone jongeren soms wel drie keer zo veel kans lopen werkloos te blijven als autochtone jongeren. De onderzoekers noemen dat de 'etnische boete’. Die ontwikkeling kan het gevolg zijn van discriminatie, aldus het rapport, maar zou eveneens op andere nadelen op de arbeidsmarkt kunnen duiden, zoals verschillen in voorkeuren en gedrag bij het zoeken naar betaald werk.

De grotere kans op werkloosheid kan volgens het rapport nauwelijks verklaard worden door gekozen leerweg of studierichting in het mbo of hbo. Verder blijkt dat allochtone afgestudeerden op achterstand staan bij het zoeken van banen waarbij sterke contactuele vaardigheden vereist zijn. Bij beroepsopleidingen voor functies met een hoge klantgerichtheid is de kans op werkloosheid bij jongeren van niet-westerse herkomst ongeveer 3,5 keer zo hoog dan bij autochtone jongeren. Ook wordt gewezen op het sociale netwerk dat kinderen van hoger opgeleide ouders bezitten en waarvan geprofiteerd kan worden bij het zoeken naar een baan.

Over de hele breedte laat de arbeidsmarkt een licht herstel zien. Waar eerst met name hbo'ers profiteerden van de aantrekkende economie, nemen nu ook voor mbo'ers de baankansen toe (met name in de beroepsopleidende leerweg). Voor mbo-afgestudeerden is het arbeidsmarktperspectief echter zeer afhankelijk van de gekozen opleiding. Toch moet het ROA constateren dat jongeren de kans op een baan nauwelijks meenemen in hun studiekeuze. Het onderzoekscentrum vindt het dan ook belangrijk dat studiekiezers gewezen worden op de arbeidsmarktrelevantie van een opleiding. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids