Normal_handicap__down__arbeidshandicap__beperking

Mensen met een functiebeperking hebben te maken met meer arbeidsdiscriminatie ondanks de grote vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Dit meldt de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).

In het rapport van de ILO, de arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, staat dat mensen met een beperking met betaald werk wereldwijd minder verdienen dan mensen zonder handicap. Volgens de arbeidsorganisatie verhindert het glazen plafond gehandicapte mensen om een topfunctie te bekleden. De ILO stelt dat slechts kleine maatregelen nodig zijn om bijvoorbeeld blinde of dove mensen volledig te kunnen laten meedraaien binnen een bedrijf. Zo stellen ze braille-toetsenborden voor of het aanleren van gebarentaal.

Auteur van het rapport Manuela Tomei: “Het is frappant om te zien hoe overal in de wereld, onafhankelijk van hoe rijk of arm een land is of welk politiek systeem het heeft, discriminatie voorkomt.”

© Nationale Onderwijsgids