Normal_veva

In goed overleg hebben Noorderpoort, Defensie en Drenthe College besloten om de VeVa-opleiding met ingang van het nieuwe schooljaar over te hevelen van Noorderpoort (Groningen) naar Drenthe College in Assen.

 

Het gaat in totaal om zes Beroepsopleidende Leerweg (BOL-)opleidingen en in totaal 170 studenten. Als gevolg van dit besluit gaan de huidige en nieuwe studenten hun opleiding volgen aan Drenthe College in Assen. Met dit besluit willen de drie partijen borgen dat er voor de studenten een contextrijke leeromgeving aanwezig is; deels in en rond de kazerne in Assen en dichterbij de kazerne in Havelte. Op dit moment wordt de opleiding aangeboden aan het Winschoterdiep in Groningen, maar krijgen de studenten – via busvervoer – al veel van hun praktijkgerichte lessen op de kazerne in Assen.

De opleiding wordt vanaf het nieuwe schooljaar hoofdzakelijk gehuisvest aan Amerikaweg 16 in Assen. Studenten die de VeVa-mechatronica route (gaan) volgen, krijgen tijdelijk hun praktijkgerichte lessen nog even in Groningen, maar verhuizen na een aantal maanden (of zoveel eerder als mogelijk) ook naar Assen.

Met het besluit tot overhevelen van de opleiding hebben de 21 betrokken roc’s – die in Nederland samen met Defensie VeVa-opleidingen aanbieden – inmiddels ingestemd, evenals de medezeggenschapsorganen van beide scholen.

Studenten en medewerkers zijn de afgelopen periode op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en het besluit tot overheveling. De studenten die aankomend schooljaar starten en de studenten die al binnen de opleiding actief zijn, krijgen de komende weken nadere uitleg over wat deze overheveling voor hen betekent.

 

Lees verder