Normal_arlene_oehlers

Het Instituut voor Taal- en Studiebegeleiding (ITSB) uit Laren/Blaricum heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van basis- en middelbare scholieren in leren en studeren. Een toegewijd team van deskundigen zet zich niet alleen in om de leerprestaties van de leerlingen te helpen verbeteren maar werkt vooral aan hun zelfvertrouwen en de ontplooiing van hun talent. Oprichtster en drijvende kracht Arlene Oehlers vertelt over de onderscheidende visie die haar huiswerkinstituut tot een succes maakt.

U heeft ruim 26 jaar ervaring als docent en onderwijsbegeleider. Wat deed u besluiten om in 2001 een instituut voor onderwijsbegeleiding op te zetten?

In de periode dat ik als docente Nederlands en Engels voor de klas stond heb ik mij verdiept  in de leerproblemen van leerlingen, aanvankelijk op het gebied van de spelling. Het viel mij steeds meer op hoeveel moeite veel leerlingen hadden met de spelling en het formuleren van grammaticaal goede zinnen. Ik ging mij er steeds meer op toespitsen. Hoe help je op school leerlingen met een taalzwakte het beste? Hoe plaats je dit in een breder kader en krijgt een dyslexie-beleid actief vorm binnen de school? De aandacht voor de leer- en schoolproblemen nam toe. Ik merkte tegelijkertijd dat kinderen bij gerichte en persoonlijke aandacht beter gingen presteren. Uiteindelijk stopte ik met het lesgeven op school en ging ik leerlingen één-op-één begeleiden vanuit huis.

Deze definitieve overgang, aangemoedigd door ouders van kinderen die ik coachte, leidde tot het oprichten van ITSB in augustus 2001. Spellingonderzoek en -begeleiding was aanvankelijk mijn primaire aandachtspunt. Inmiddels biedt het instituut, waar een bevlogen team van orthopedagogen, remedial teachers en ervaren vakdocenten met grote toewijding werkt, een heel breed aanbod.

Wat is de visie van ITSB?

ITSB wil het best mogelijke resultaat bereiken met het kind door elk kind, dat een rijkdom aan unieke talenten en capaciteiten bezit, centraal te stellen. ITSB helpt die talenten en capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Door vooral de focus te leggen op wat het kind allemaal wél kan, krijgt het kind meer zelfvertrouwen en zal het beter presteren. Met onze oplossingsgerichte manier van werken bereiken wij onze doelen. Met deze visie onderscheidt ITSB zich aantoonbaar.

U heeft een Master 'Solution Focused Brief Therapy', wat houdt dat in en hoe past u dat toe bij ITSB?

Ik praat liever van “Oplossingsgerichte Gesprekstherapie”. Deze vorm van gesprekstherapie kan je in veel disciplines toepassen. Zeker ook in een onderwijssetting. Het is een vorm van gesprekstherapie met als uitgangspunt de situatie zoals het kind zich dat wenst.
Daarbij worden kleine, concrete en haalbare doelen gesteld door het kind om snel tot succeservaringen te komen en de gewenste situatie te bereiken.
Leerlingen leren het meest als ze mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Je helpt ze hun eigen oplossingen te vinden die beter beklijven en goed passen bij hun unieke persoonlijkheid.

Bij ITSB wordt zo veel mogelijk oplossingsgericht begeleid. Het komt er op neer dat de leerling in samenspraak met de begeleider bepaalt hoe de planning van het werk eruit gaat zien. Elke dag opnieuw geven wij de leerling die ruimte. Of het nu gaat om een korte- of een langere termijn planning, het is de leerling die aangeeft hoe het eruit moet gaan zien en wat het beste voor hem werkt. 
Herhalen? Onderzoeken? Toepassen? Ontdekken? Samenwerken? De leerling gaat aan het werk met zijn eigen uitgestippelde plan van aanpak. De docentbegeleider heeft daarbij vooral een luisterend oor en treedt steeds sturend op met uitlokkende vragen (Hoe kan je het anders doen?), detaillerende vragen (Wat heb je precies gedaan dat het zo goed ging?) of competentievragen (Hoe kwam je op dat goede idee?). De begeleider complimenteert en begrenst, daar waar nodig is en doet dit op een vragende manier.  Zo krijgt de leerling meer zicht op en meer vertrouwen in zijn eigen kunnen. En zodra het lichtje eenmaal brandt,  volgt de kick van persoonlijk succes.

Voor wie is ITSB bedoeld, waarmee kloppen jongeren / ouders bij u aan voor hulp?

ITSB is er voor iedereen die met onze gespecialiseerde hulp beter wil presteren en vooruit wil komen.

Vanaf augustus treedt de nieuwe wet Passend Onderwijs in werking. Zorgleerlingen moeten zoveel mogelijk een plek krijgen in het reguliere onderwijs. Zal u bij het instituut daar ook wat van gaan merken denkt u?

Dit kan ik nog niet zeggen. Het is de vraag hoe deze zorgleerlingen opgevangen worden binnen het reguliere onderwijs. Als blijkt dat het één ten koste gaat van het ander, dan zullen we dat wel gaan merken. Voor ons vergt dat geen aanpassing. Wij geven al begeleiding op maat.

Onlangs heeft u een klanttevredenheidsonderzoek laten doen door onafhankelijk onderzoeksbureau Sorpasso, wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek?

Ouders vinden dat bij ITSB het kind centraal staat en het veel persoonlijke aandacht krijgt. Het kind voelt zich thuis in een rustige en vertrouwde omgeving en krijgt steeds meer zelfvertrouwen omdat het beter presteert. De deskundigheid en flexibiliteit van ITSB geven ouders het gevoel dat ze volledig kunnen vertrouwen op een goed resultaat. De onderwijskwaliteit van ITSB wordt gemiddeld genomen als zeer goed beoordeeld.

De eerste ronde van de eindexamens in het voortgezet onderwijs zit er inmiddels op. Examentraining hoort ook bij het aanbod van ITSB. Hoe heeft u de leerlingen voorbereid op de examens?

De examenleerlingen die zich bij ITSB aanmelden, kiezen er bewust voor om één-op-één toe te werken naar het eindexamen in plaats van een “boost” vlak vóór het examen. De vakdocent kan dan beter inspelen op een mogelijke achterstand, kan herhalen en gericht oefenen met de leerling. Er zit dan geen tijdsdruk achter en dat ervaren de leerlingen als prettig. De stof beklijft ook beter op deze wijze.

Wat is uw belangrijkste advies aan scholieren die (her)examen moeten doen?

Het sleutelwoord is: vertrouwen! Je kan het!

 

© Nationale Onderwijsgids