schoolleiders pentanova.nl

"Elke schoolleider die zichzelf serieus neemt, moet een opleiding tot schoolleider gevolgd hebben. Niet voor niks wordt er door de overheid gewerkt aan een verplicht registratiesysteem waarbij scholing een voorwaarde is". Aan het woord is Peter Dijkxhoorn, opleidingsmanager van Penta Nova.

Wat is dat nou precies, opleiding Schoolleider (OSL)?

“Met deze nieuwe opleiding verwerf je de competenties om te kunnen werken als schoolleider in het onderwijs. De nadruk ligt op de onderzoeksmatige schoolleider, die onderzoek gebruikt binnen de eigen school om de juiste beslissingen te nemen.”

Wat is er nieuw aan deze opleiding?

“De OSL is ontwikkeld om het oude aanbod te vervangen. Het oude aanbod (opleiding basisvaardigheden onderwijsmanagement en opleiding directeur primair onderwijs) was toe aan herziening. Op zich waren het prima opleidingen die erg gewaardeerd werden door de deelnemers, maar je moet altijd mee blijven gaan met de nieuwste ontwikkelingen. Zo zijn er voor de OSL nieuwe competenties gebruikt. Deze zijn (bijna) gelijk aan de herziene competenties van de NSA, medeontwikkeld door onze eigen lector Meta Kruger in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Alle opleidingen van Penta Nova gebruiken nu dezelfde leerlijnen en dezelfde competenties. Daarnaast zal er veel meer nadruk liggen op de toetsing. Verder wordt een aanvraag  ingediend bij de Stichting Post HBO voor accreditatie van de OSL.

Waarom is het een traject geworden van twee jaar?

“Er zijn twee jaar nodig om je goed te kunnen bekwamen in het vak schoolleider. Maar instroom is nog steeds mogelijk in het tweede jaar met de juiste vooropleiding.”

Wie raad je aan de opleiding te gaan volgen?

“Elke schoolleider die zichzelf serieus neemt moet een opleiding tot schoolleider gaan volgen. Daarbij wordt door de overheid gewerkt aan een verplicht registratiesysteem waarbij scholing een voorwaarde is.”

Lees meer over de opleiding Schoolleider op www.pentanova.nl.

© Nationale Onderwijsgids