Rick Steur

Deze week zal op dinsdag en woensdag het Nationale VMBO Congres 2012 gehouden worden. Morgen geeft Rick Steur, hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs een lezing  over 'De rol van de Inspectie bij kwaliteitsverbetering: hulp of belemmering?'.

Steur studeerde bedrijfseconomie en organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na de afronding van zijn studie startte Rick in 1978 aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius te Leeuwarden en Groningen. Hij werkte daar tot 1987 als lerarenopleider en begeleider van aanstaande leraren voor het mbo en voortgezet onderwijs.

Hieronder geeft Steur antwoord op een drietal vragen. Dit ter voorbereiding op zijn lezing. Zijn lezing bestaat uit verschillende thema's:

  • De veranderende rol van de Inspectie
  • De verandering in toezicht per 1 januari 2013
  • De spanning tussen interne kwaliteitszorg en extern toezicht
  • Het belang van opbrengstgericht werken
  • Eigenaarschap en professionaliteit

1.       Als u één ding zou mogen veranderen aan het vmbo, wat is dat dan?
Meer focus op de leerprocessen zelf tussen kersten en leerlingen. Eigenaarschap voor het leren als sleutelwoord.

2.     Wat gaan we van uw plenaire bijdrage of Power Talk leren tijdens het congres?
De veranderende rol van de inspectie en heel concreet de veranderingen in het toezicht per 1 januari 2013.

3.     Waarom is het thema van uw lezing essentieel voor verbetering van het vmbo?
Het draait om eigenaarschap en dat is met een externe toezichthouder in de buurt soms best lastig, maar wel essentieel!

De Nationale Onderwijsgids zal in de aanloop naar dit congres geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte houden door middel van nieuwsberichten, interviews en columns.