Veel fraude en gesjoemel met zorgdiploma’s

Mensen die in de zorg willen werken maar geen diploma hebben, kunnen er makkelijk eentje vervalsen of kopen. Zij hebben dus geen echte zorgopleiding gevolgd of afgerond, of stagegelopen. Er zijn in Nederland diverse bemiddelingsbureaus die zulke diploma’s verkopen en kopers vervolgens als zzp’er in de zorg aan de slag laten gaan. De Onderwijsinspectie en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maken zich grote zorgen over de gevolgen hiervan op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit melden de inspecties. 

De problemen zijn vooral zichtbaar in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen en in de wijkverpleging. Zo zijn er volgens de inspecties risico’s bij het omzetten van eerdere (werk)ervaring via het erkennen van verworven competenties (ECV) naar een erkend diploma. Mensen kunnen hiervoor alleen een diploma krijgen als het EVC-certificaat is verkregen op basis van echte en relevante (werk)ervaring. Een gekocht certificaat zegt niks. Stages worden daarnaast ook regelmatig onterecht afgerond. Zo laten studenten deze tegen betaling aftekenen zonder dat ze echt een stage hebben gevolgd.

Criminaliteit in de zorg

ECV-aanbieders, opleiders, bemiddelingsbureaus én zorgaanbieders maken deze misstanden en fraude mogelijk. De inspecties zien in meldingen, rapporten, strafzaken en nieuwsberichten dat sommige bureaus en zzp’ers in verband worden gebracht met criminaliteit. 

Diploma en VOG controleren

Werkgevers moeten echt zelf in de gaten houden of een diploma echt is. Dat kan via het Diplomaregister van DUO. Ook zouden ze cv’s en verklaringen omtrent het gedrag (VOG’s) voorafgaand aan iemands dienstverband goed moeten controleren. Ook als een bemiddelingsbureau werknemers levert, is de werkgever verantwoordelijk.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky