'Universiteiten Maastricht en Twente kunnen wel opdoeken als WIB doorgaat'

Bij de UvA denkt men dat universiteiten wel kunnen sluiten als de Wet Internationalisering in Balans in zijn huidige vorm wordt ingevoerd. Tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer was er wel wat verwarring over het verblijf van internationale alumni. Volgens het CBS ligt dit veel langer dan dat universiteiten aangeven. Dat meldt ScienceGuide.

De hoge onderwijssector is bezorgd en verward over de Wet Internationalisering in Balans (WIB). De Vereniging Hogescholen is bang dat hogescholen het slachtoffer worden van iets dat ze niet zelf hebben veroorzaakt. Universiteiten zijn weer bang dat ze het Nederlandstalige bacheloronderwijs niet voor elkaar kunnen krijgen. Zeker niet nu ze weten hoeveel ze moeten gaan bezuinigen. Over het verblijf van internationale studenten ontstond ook enige onduidelijkheid.

Schakeldiploma 

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) trapte het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer af. Zij maken zich zorgen over hbo’ers die met een schakeldiploma doorstromen naar een wo-master. Studenten zouden tijdens hun bachelorstudie namelijk al genoeg kennismaken met de Engelse literatuur. De LSVb denkt dat hbo-studenten die via een schakeltraject bij een master uitkomen tekortschieten. Een master succesvol afronden lukt namelijk niet als je te weinig Engelse taalvaardigheid hebt opgedaan. De taal waarin masters worden gegeven blijft in de wet uitgezonderd en blijft voor het grootste gedeelte in het Engels.

Verengelsing op universiteiten 

Hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit Lotte Jensen strijdt al jarenlang tegen de verengelsing op universiteiten. “Binnen het hoger onderwijs zijn er nu allerlei bezuinigingen aangekondigd. Daar ben ik op tegen”, aldus Jensen. Ze denkt dat het risico bestaat dat de bezuinigingen worden ingezet als het gaat om het behouden van Engelstalige opleidingen.

De AOb is bang dat het gevolgen heeft voor personeel uit het buitenland. Volgens Jensen hebben we dat probleem zelf in stand gehouden door het verengelsen van opleidingen. “Is het nodig om 110.000 eerstejaars uit het buitenland hier op te leiden?”

Taaltoets 

Universiteitsbestuurders bleken zich vooral zorgen te maken over de taaltoets die door de WIB wordt voorgeschreven bij elke Engelstalige opleiding. De UvA kan dit nog wel aan, aldus Agneta Fischer. Zij is decaan van de faculteit Gedragswetenschappen. “Als elke opleiding die een Engelstalig tentamen afneemt eerst een taaltoets moet doorstaan, dan gaat dit best veel geld kosten.” Volgens Fischer kunnen de Universiteit Maastricht en de Universiteit Twente wel opgedoekt worden als de WIB, zoals ie nu staat beschreven, in werking treedt.

Tweetalige opleidingen 

De decaan uit Amsterdam hoopt dat de tweetaligheid blijft bestaan en dat tweetalige opleidingen de taaltoets niet hoeven te maken. “Tweetalige opleidingen moeten blijven voorbestaan, en dan laat men studenten kiezen tussen de Nederlandstalige en Engelse variant.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk