Populariteit studie verpleegkunde zakt weer na piek in coronajaar

De aantallen nieuwe studenten verpleegkunde zijn, na een piek in de belangstelling twee jaar eerder, zowel in het mbo als het hbo fors gedaald. Voor het aflopende studiejaar meldden zich volgens het CBS 20 procent minder mbo-kandidaten en zelfs 26 procent minder belangstellenden voor het hbo, vergeleken met die hoogtijdagen. De instroom van leerling-verzorgenden IG nam zelfs met een derde af, becijferde het statistiekbureau.

Aan het begin van het lopende studiejaar begonnen circa 9000 mensen met de mbo-opleiding verpleegkunde en een kleine 7000 met de hbo-opleiding. Twee jaar eerder waren het er respectievelijk 11.000 en 9000. Een van de verklaringen voor die piek was volgens het CBS de extra aandacht voor de krapte in de zorg ten tijde van de coronapandemie. Voor de mbo-studie verzorgende IG daalde het aantal belangstellenden van bijna 10.000 naar bijna 7000.

Mbo-studenten bij opleidingen zorg en welzijn 

"De afgelopen jaren nam het totaal aantal nieuwe mbo-studenten in de opleidingen in zorg en welzijn af. In studiejaar 2023/'24 startten ruim 67.000 studenten een opleiding in zorg en welzijn, tegen 73.000 twee jaar eerder. Dat is een afname van 8 procent. Bij de overige opleidingen in het mbo daalde het aantal nieuwe studenten met 3 procent", telde het CBS.

Hbo-opleiding 

Het aflopende studiejaar begonnen ongeveer 45.000 duizend studenten een hbo-opleiding voor een baan in zorg en welzijn, in 2021/'22 waren er nog 48.000 nieuwkomers.

Pedagogisch werk 

Het aantal nieuwe mbo-studenten pedagogisch werk nam juist toe. Aan het begin van het huidige studiejaar begonnen er in het mbo ruim 14.000 mensen aan, 19 procent meer dan twee jaar eerder. In het hbo zag het CBS ook iets meer belangstelling voor pedagogiek. Bij de bacheloropleiding pedagogiek bijvoorbeeld ging het aantal instromers van 2400 naar 2500 nieuwe studenten.

Door: ANP