Onderwijsinspectie brengt opnieuw de Staat van het Onderwijs uit

De Inspectie van het Onderwijs brengt woensdagochtend weer de Staat van het Onderwijs uit. Daarin worden de huidige situatie, ontwikkelingen en kwaliteit van het primair, voortgezet, hoger en speciaal en passend onderwijs belicht.

Er zijn al jaren zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Scholieren leren vaak te weinig en er zijn te weinig onderwijskrachten. Ook vorig jaar werd door de inspectie een alarmerend beeld geschetst. "Nog steeds halen te weinig leerlingen in het basisonderwijs het taal- en rekenniveau dat nodig is om zonder problemen naar het voortgezet onderwijs te gaan", schreef zij toen. En een vijfde van de geslaagde havo-en vwo-leerlingen verliet de school een jaar eerder met een onvoldoende voor het centraal examen Nederlands.

Vorig jaar waren er nog lichtpunten 

De inspectie zag toen nog wel lichtpunten, maar "om de neergaande trend echt te keren is een stabiele langetermijnstrategie nog steeds hard nodig".

Door: ANP