Studenten kunnen zich aanmelden voor de Veldschool 2024

Van 15 juli tot en met 9 augustus 2024 organiseert de RCE in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Er is plaats voor in totaal 10 nieuwe en 10 terugkomende studenten met ambitie op het gebied van maritieme archeologie. Dat meldt het Cultureel Erfgoed. 

De veldschool vindt plaats in Zeewolde (Flevoland), waar op land een zogenaamd waterschip uit de vroege 16e eeuw onderzocht zal worden. Een waterschip kan worden gezien als het klassieke vissersschip van de Zuiderzee, dat vermoedelijk al vanaf de 14e eeuw bestaat. In Zeewolde leer je over scheepsarcheologie, werk je met (digitale) opgravingstechnieken en krijg je ervaring met alle aspecten van een scheepsopgraving. Tijdens de opgraving vinden diverse workshops plaats bij Batavialand over scheepstimmeren, conservering, museologie, de Batavia en de nationale scheepsarcheologische collectie. Dit jaar worden voor het eerst ook masterclasses georganiseerd: verdiepende workshops waarin de uitwerking van de opgravingsgegevens centraal staat. Gedurende de veldschool organiseren ze een vaartocht met de Kamper Kogge op de IJssel en het Ketelmeer. 

Informatie 

  • Kost en inwoning (Glamping Zeewolde) en vervoer naar alle locaties worden geregeld
  • Vervoerskosten van en naar Zeewolde op maandag en vrijdag worden vergoed
  • De veldschool is in het Nederlands
  • Er is geen stagevergoeding

Nieuwe of terugkomende studenten 

Voor nieuwe of terugkomende studenten gelden de volgende vereisten:

Vereisten voor nieuwe studenten

  • De basale veldwerkmethoden in de archeologie moeten bekend zijn
  • Jebent beschikbaar voor de hele periode

Vereisten terugkomende studenten

  • Deelname aan de veldschool in een of twee voorgaande jaren
  • Je kunt aantonen dat maritieme archeologie een belangrijk onderdeel of de afstudeerrichting is van je studie
  • Je bent in principe beschikbaar voor de hele periode, aangepaste planning is mogelijk. 

Gemotiveerde studenten met ambitie

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, willen ze graag gemotiveerde studenten met ambities in de maritieme archeologie. Daarom vragen ze je om een motivatiebrief te schrijven waarin je ingaat op je ervaring en op wat je hoopt te gaan leren tijdens de veldschool. Van ouderejaars studenten verlangen ze dat ze in de brief duidelijke leerdoelen formuleren. Deze brief kan tot en met 1 maart 2024 gemaild worden aan de coördinator van de veldschool: Dr. W.B. Waldus: w.waldus@cultureelerfgoed.nl

Veldschool

In de week van 4-8 maart krijgt iedere aanmelder bericht of hij of zij is aangenomen voor de veldschool. De veldschool zal jaarlijks worden georganiseerd, dus wanneer het dit jaar niet lukt om mee te gaan, dan is er in 2025 weer een kans.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Cultureel Erfgoed