Hogeschool Inholland ontvangt 2 miljoen euro subsidie voor leven lang ontwikkelen

Hogeschool Inholland ontvangt een subsidie van 2 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds om de organisatie verder te professionaliseren op het gebied van leven lang ontwikkelen (LLO). Hiermee kan Inholland als kennispartner nog beter inspelen op de ontwikkel- en scholingsvraagstukken vanuit het werkveld in de regio. Dat meldt Hogeschool Inholland.

“We hebben bewezen dat we een meer dan overtuigende aanvraag hebben ingediend en gekregen van de LLO-Katalysator van het Nationaal Groeifonds. Een mooie stap voorwaarts in onze versteviging als innovatiemotor voor de regio”, aldus Marije Deutekom, lid College van Bestuur van Inholland.

Flexibele en innovatieve leeroplossingen 

Technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en een snel veranderende arbeidsmarkt vragen om flexibele en innovatieve leeroplossingen. Inholland wil, samen met het regionale werkveld, werkzoekenden en werkenden, als een professionele LLO-organisatie bijdragen aan het beantwoorden van deze maatschappelijke vraagstukken, passend bij de regionale capital agenda’s.

LLO-aanpak voor alle opleidingsvarianten 

De subsidie wordt onder meer gebruikt voor een gemeenschappelijke LLO-aanpak voor alle opleidingsvarianten, waardoor professionals uit de regio beter toegerust worden op de veranderende samenleving. Daarvoor is ook professionalisering van docenten nodig, omdat hun (docent)rol verandert. De subsidie wordt verder gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden, het aanpassen van de achterliggende processen en het intensiveren van de samenwerking met de praktijk.

Aantrekkelijker om te studeren 

Deze ontwikkelingen versterken het huidige LLO-aanbod. Steeds meer bachelors zijn flexibele opleidingen waardoor het voor de professional en werkgever aantrekkelijker is om te gaan studeren. Inholland speelt in op de vraag naar kort cyclisch onderwijs door microcredentials aan te bieden via Inholland Academy. Hiermee doen professionals via modules heel gericht kennis op die zij direct in de praktijk kunnen inzetten.

Door: Nationale Onderwijsgids