Normal_wangedrag_studenten

Veel studenten maken geen melding als ze slachtoffer worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en dat is zorgwekkend, zegt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Doordat slechts het topje van de ijsberg van seksueel grensoverschrijdend gedrag het daglicht bereikt, blijven de omvang en ernst van het probleem onzichtbaar onder de oppervlakte", laat voorzitter Demi Janssen weten.

De studentenvakbond wil dat universiteiten en hogescholen een omgeving creëren waar studenten melding "durven en kunnen doen", en dat ze vervolgens ook nazorg krijgen.

Nauwelijks zicht op seksueel wangedrag 

Janssen reageert op een rapport van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Die constateert dat seksueel grensoverschrijdend gedrag regelmatig voorkomt, maar dat hogescholen en universiteiten daar nauwelijks zicht op hebben. Ze adviseert de instellingen om een team op te richten dat meldingen verzamelt en actie onderneemt als dat nodig is.

Studenten hebben geen vertrouwen 

Volgens het ISO hebben studenten soms geen vertrouwen dat er iets met de melding wordt gedaan. Ook weten ze niet waar ze zo'n incident moeten melden, of denken de slachtoffers zelf dat het niet ernstig genoeg is om melding te doen.

De Vereniging Hogescholen noemt de adviezen van Hamer "heel waardevol, we gaan het nader bestuderen. In 2022 is al een pakket maatregelen voor sociale veiligheid in gang gezet."

Door: ANP