ArtEZ, CHE, Van Hall Larenstein en Firda ondertekenen VN-verdrag Handicap

Met ruim een derde van de studenten die studeert met een functiebeperking of ondersteuningsvraag is inclusief onderwijs topprioriteit. De intentie van de hogescholen ArtEZ University of the Arts, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Van Hall Larenstein en mbo-instelling Firda is een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om te floreren. Met een inclusieve onderwijsaanpak willen zij bijdragen aan gelijke kansen en persoonlijke groei van alle studenten en medewerkers. Ze gaan niet alleen de uitdaging aan, maar ze bundelen ook hun krachten in de werkgroepen VN-verdrag. Hiervoor ondertekenden zij gisteren gezamenlijk de intentieverklaring VN-verdrag Handicap. De ondertekening vond plaats tijdens de bestuurdersbijeenkomst 'De Staat van Inclusief Onderwijs' in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. Dat meldt ECIO. 

Het VN-Verdrag Handicap legt de basis voor inclusief en toegankelijk onderwijs. Gebrek aan tijd, personeel, hoge werkdruk en versnippering van kennis maken het voor scholen lastig om hier optimaal aan tegemoet te komen. In de werkgroepen VN-verdrag (hoger onderwijs en mbo) gaan de instellingen aan de slag met onder andere flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk. Met deze fundamentele inclusie-elementen brengen ze het VN-verdrag naar de onderwijspraktijk. ECIO faciliteert de werkgroepen en ondersteunt daarbij met kennis. Inmiddels zijn 12 universiteiten, 25 hogescholen en 9 mbo-instellingen hierbij aangesloten.

Diversiteit omarmen 

De CHE, ArtEZ, Hogeschool Van Hall Larenstein evenals Firda, erkennen de noodzaak van een onderwijssysteem dat diversiteit omarmt en viert. De CHE streeft naar toekomstbestendig onderwijs met een sterke zorgstructuur en een benadering die talenten benut en opbrengsten maximaliseert. ArtEZ is de thuisbasis voor een diverse, internationale gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers om zich artistiek, professioneel en persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Hogeschool Van Hall Larenstein legt de nadruk op respect voor diversiteit en het creëren van gelijke kansen. Firda verbindt persoonlijke groei met een wereld die steeds duurzamer, inclusiever en diverser wordt, en bereidt studenten en medewerkers voor om flexibel en open te staan voor nieuwe inzichten. 

Intentieverklaring VN-verdrag 

Robbert Dijkgraaf, demissionair minister van OCW, roept alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten met een videoboodschap op om de intentieverklaring VN-verdrag te ondertekenen. Dit helpt scholen om ervoor te zorgen dat ons onderwijs toegankelijk is voor iedereen.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een internationaal verdrag dat gericht is op het bevorderen en beschermen van de rechten van personen met een handicap. Nederland heeft dit verdrag bekrachtigd en zet zich in voor de implementatie ervan in verschillende sectoren, waaronder het onderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids