Normal_rss_entry-382149

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met de herinvoering van de basisbeurs. Daardoor ontvangen ongeveer 435.000 studenten op universiteiten en hogescholen vanaf september deze tegemoetkoming voor de studiekosten. Zij kunnen zich vanaf maandag 19 juni hiervoor aanmelden op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Alle eerstejaars studenten op hogescholen en universiteiten hebben recht op de basisbeurs. Ook ouderejaars die nog recht hebben op een prestatiebeurs kunnen het geldbedrag ontvangen. Studenten die op kamers wonen krijgen 275 euro per maand en thuiswonende studenten 110 euro. In het volgende studiejaar komt daar 164 euro bovenop voor uitwonende studenten. Dat is een tijdelijke tegemoetkoming voor de kosten van boodschappen en energie. Een uitwonende student krijgt hierdoor in 2023/2024 in totaal bijna 440 euro per maand uitgekeerd.

Aanvullende beurs

Studenten uit gezinnen met lage of middelhoge inkomens kunnen daarnaast een aanvullende beurs aanvragen. Die bedraagt maximaal 416 euro per maand, afhankelijk van de situatie. Momenteel hebben studenten alleen recht op deze beurs als hun ouders samen minder dan 53.900 euro verdienen. Die grens wordt opgehoogd naar 70.000 euro.

Door: ANP