Duitsland verwelkomt nog wel graag internationale studenten

Nederland wil zijn deuren sluiten voor internationale studenten, maar in Duitsland zijn ze wel welkom. Dat komt omdat het tekort aan geschoolde vaklui daar verder oploopt. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Dat is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse Nuffic. Dat meldt ScienceGuide. 

In het paper ‘Internationale studenten als vakkrachten van morgen’ schetst DAAD de nood aan buitenlandse beroepsopgeleiden. De behoefte aan vaklui stijgt in Duitsland net zo hard als in de rest van de EU. Ze verwachten een tekort aan zo’n 240.000 werklieden in 2026. Tegelijkertijd is er, net zoals in Nederland, een grote terugloop onder binnenlandse studenten bij beroepsopleidingen. Voor de Bondsregering is het de beste oplossing om meer internationale studenten in het beroeps – en hoger onderwijs te lokken en te behouden, zegt DAAD.

Engelstalig aanbod 

DAAD wil de aantrekkelijkheid van het Duitse studieaanbod verhogen. Op die manier hopen ze meer studenten aan te trekken. Dat aanbod moet dan ook meer Engelstalig zijn, terwijl wij dat in Nederland juist minder willen. Internationale studenten in Duitsland moeten wel Duits leren tijdens hun verblijf, of nog liever het al geleerd hebben voordat ze komen studeren. Buitenlandse kwalificaties moeten ook beter erkend worden, waarbij de persoonlijke interesse zwaarder moet wegen dan de vooropleiding. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk