Onderzoek naar scheepswrak met Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland

Elk jaar organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten van verschillende scholen en universiteiten doen onderzoek naar een scheepswrak. Dat meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het programma van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland is tweeledig; in Batavialand verrichten studenten werkzaamheden bij de reconstructie van het waterschip ZM22 en volgen zij workshops over scheepsbouw, conservering en de scheepsarcheologische collectie. Bij de opgraving in Zeewolde vindt het onderzoek op het scheepswrak ZO31 plaats.

Waterschip 

In 2022 hebben studenten onder begeleiding van professionals het achterschip van een scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw opgegraven. Het wrak ligt in de voormalige Zuiderzee, in het huidige Zeewolde. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een zogenaamd waterschip, een vissersschip met een waterhoudend compartiment om de vis levend in te vervoeren. De opgraving wordt de komende jaren voortgezet. Het lijkt om een zeer complete scheepsconstructie en inventaris te gaan. Het scheepswrak ZO31 is ook te vinden op MaSS.

Maritieme archeologie 

Met de Veldschool wil de RCE studenten de kans bieden om ervaring op te doen met scheepsarcheologie. Om toekomstige erfgoedzorg van Nederland waterland te garanderen, zijn erfgoedprofessionals met kennis van maritieme archeologie nodig. Het opleiden van studenten in de maritieme archeologie draagt bij aan een betere zorg voor en meer kennis van ons grote bestand aan scheepswrakken. De RCE wil de veldschool de komende jaren voortzetten. 

Aanmelden 

Van maandag 3 juli tot en met vrijdag 28 juli 2023 vindt de volgende editie van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland plaats. Er is plek voor 15 archeologie studenten. Aanmelden kan door een motivatiebrief te schrijven en te laten weten waarom jij wil meedoen aan de editie van 2023. Stuur je brief uiterlijk 28 februari 2023 naar coördinator Wouter Waldus, via w.waldus@cultureelerfgoed.nl. 

Door: Nationale Onderwijsgids