Fontys Hogescholen stopt nu ook tijdelijk met werven buitenlandse studenten

Fontys Hogescholen heeft alle activiteiten om internationale studenten te werven stopgezet. De onderwijsinstelling geeft daarmee gehoor aan de oproep van minister Dijkgraaf. Die gaf voor kerst aan dat er meer moest gebeuren om de toestroom van internationale studenten te beperken. Dat meldt Studio 040. 

De toestroom van buitenlandse studenten naar Nederland brengt veel goeds, maar de negatieve effecten zijn volgens Dijkgraaf ook heel erg groot. Vooral als het gaat om de werkdruk van docenten en de effecten op de woningmarkt.

Buitenlandse studenten 

Ook de houdbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs staat volgens de minister onder druk. Zeker nu er de laatste jaren steeds meer buitenlandse studenten zich hier inschrijven. In 2021 nam dat aantal met bijna tien procent toe tot 115.000 studenten. Internationale eerstejaarsstudenten aan universiteiten en hogescholen maken inmiddels 40 procent van het totaal uit. 

Sectoren met grote tekorten 

Het gaat vooralsnog op een voorlopige stop. Eind februari beslist minister Dijkgraaf hoe het verder moet. Dijkgraaf legt de verantwoordelijkheid voor het staken van de werving volledig bij de besturen van de hoger onderwijsinstellingen neer. Onder strikte voorwaarden mogen de besturen om een uitzondering vragen. Dan gaat het vooral om sectoren waarin grote tekorten bestaan zoals de zorg, het onderwijs en de bètatechniek. 

Fontys heeft in die drie domeinen juist veel opleidingen. Geen enkele instelling levert zoveel leerkrachten af voor het basis- en voortgezet onderwijs als Fontys. Ook zijn er nog de gezondheidsopleidingen in Eindhoven en Tilburg. Het ligt dan ook voor de hand dat het college van bestuur minister Dijkgraaf voor deze drie sectoren ‘dispensatie’ zal gaan vragen.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk