Logo_haagse_hogeschool

Per 1 mei 2023 is Hans Camps geen lid meer van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Sinds 2017 heeft hij als bestuurslid de portefeuille bedrijfsvoering, waar IT, HRM, huisvesting, informatievoorziening en financiën onder vallen, op zich genomen. Er is nog geen vervanger gevonden. Dit meldt de Haagse Hogeschool. 

Camps heeft na zorgvuldige overweging besloten de volgende fase van zijn werkzame leven op een andere manier in te vullen. De voorzitter van de raad van toezicht, Marjet van Zuilen, laat weten het besluit jammer te vinden, maar is Camps dankbaar voor het op orde brengen van de financiën van de hogeschool. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky