Studenten kunnen een onderzoeksvoorstel indienen voor 13 Provinciën project

Vrijwilligers en studenten kunnen zich aanmelden voor de vierde editie van het '13 Provinciën' project. Voorwaarde voor deelname is de goedkeuring van een projectvoorstel, dat tot 27 februari 2023 kan worden ingediend. Dat meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

Met dit project wil de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) de verscheidenheid aan verhalen van de twaalf provinciën van Nederland en de Noordzee in kaart te brengen en zo het maritieme verleden boven water halen. Vrijwilligers en studenten hebben vaak veel lokale maritieme kennis en zijn goed in staat zelf deze lokale verhalen te vertellen.

Kennisuitwisseling 

In aanloop naar de aanpassing van de Erfgoedwet, waardoor de mogelijkheden voor vrijwilligers om onderzoek te doen in de toekomst uitgebreid worden, wil de RCE maritiem onderzoek stimuleren. Daarom is het project ’13 Provinciën’ in het leven geroepen. Ook wil de RCE met dit project ook burgerinitiatief en -participatie stimuleren en tot een vanzelfsprekend onderdeel van de erfgoedpraktijk maken. Door vrijwilligers en studenten onderzoek te laten uitvoeren over een zelfgekozen onderwerp ontstaat kennisuitwisseling die inspiratie kan bieden en waar iedereen van kan leren.

Verscheidenheid aan maritieme verhalen 

In het ‘13 Provinciën’ project van 2022, 2021 en 2020 zijn al diverse onderzoeken uitgevoerd. Het zijn mooie voorbeelden van de vele verhalen met een maritieme connectie die Nederland rijk is. Deze verhalen uit de eerdere edities zijn opgenomen in MaSS. De RCE is op zoek naar regio-specifieke maritieme onderwerpen om de verscheidenheid aan maritieme verhalen per provincie verder in kaart te brengen. Voor het onderzoek stelt de RCE een bijdrage en tevens ondersteuning voor de rapportage ter beschikking.

* Het onderzoek heeft een maritieme connectie;
* Er dient een onderzoeksvoorstel geschreven te worden, hiervoor is een format beschikbaar. Het voorstel bevat:
 * een persoonlijke onderbouwing van de onderzoekskeuze;
*  een begroting voor het ontvangen van de financiële bijdrage (max. 1.500,- euro)
* Het voorstel dient voor 27 februari 2023 te zijn ontvangen;
* Het betreft een kleinschalig onderzoek (max. 6 maanden, uit te voeren in 2023).

Onderzoeksresultaten 

De (eerste) onderzoeksresultaten worden tijdens het jaarlijkse symposium Vrijwilligers in de onderwaterarcheologie van de RCE gepresenteerd. Indien dit niet mogelijk is, wordt een andere dag georganiseerd.

De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd op de website van MaSS. Tevens kunnen de onderzoek worden opgenomen in de bundel Maritiem Vindplaatsen 3, uitgegeven door de LWAOW. De RCE biedt ondersteuning bij het uitwerken van de onderzoeksresultaten.

Toelating 

De jurering voor toelating tot het project vindt plaats door een nog nader te bepalen jury die de inzendingen zal beoordelen. Uiterlijk 10 maart 2023 krijgen de inzenders bericht of hun voorstel is goedgekeurd. Bij de beoordeling wordt vooral gekeken naar het aantal ingezonden projectvoorstellen en de verspreiding over de ’13 Provinciën’.

Door: Nationale Onderwijsgids