ECIO publiceert onderzoeksrapport de Staat van Inclusief Onderwijs 2022

Gisteren is de ‘Staat van Inclusief Onderwijs’ 2022 gepubliceerd. Dit is het eerste onderzoeksrapport waarin voor het hoger onderwijs de stand van zaken en verbeterkansen zijn benoemd voor inclusief onderwijs. Het rapport is samengesteld door het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). Nooit eerder werd in kaart gebracht hoe inclusief het hoger onderwijs is. Met het rapport geeft ECIO het startsein voor jaarlijkse herhaling. Hiermee heeft het expertisecentrum als doel om een versnelling teweeg te brengen naar volledig inclusief onderwijs. Het rapport is tijdens het ECIO-congres feestelijk overhandigd aan Heidi Boussen, directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering van het ministerie van OCW. De rapportage die vandaag is verschenen maakt een eerste stand van zaken op met een integratie van bestaand onderzoek en trends. Vanaf volgend jaar start ECIO met eigen onderzoek. Dat meldt CINOP. 

Met het rapport lanceert het expertisecentrum een nieuw model met praktische handvatten om te werken aan inclusief onderwijs: de acht elementen van inclusief onderwijs. Sinds de ratificatie van het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap in 2016 zijn hogescholen en universiteiten verplicht om werk te maken van inclusief onderwijs. Op dit moment is inclusief onderwijs nog niet vanzelfsprekend: studenten met een fysieke beperking lopen er bijvoorbeeld tegen aan dat hun onderwijsgebouw niet altijd toegankelijk is. Met de ‘acht elementen van inclusief onderwijs’ helpt het expertisecentrum het hoger onderwijs verder op weg hoe je het verdrag kan vertalen naar de praktijk. 

Inclusief Onderwijs 

Onderwijsinstellingen die morgen al een volgende stap willen maken in inclusief onderwijs, kunnen de ECIO Intentieverklaring VN-verdrag ondertekenen. De ondertekenaars krijgen toegang tot een landelijk netwerk en ECIO ondersteunt de werkgroep in kennis. Dat kan bijvoorbeeld over curriculumontwikkeling gaan of het organiseren van studentbegeleiding. Op dit moment hebben 23 hoger onderwijsinstellingen de intentieverklaring ondertekend. Daarnaast heeft dit jaar de eerste mbo-school getekend, binnenkort volgen twee andere mbo-scholen. Het streven is te werken naar 100 procent ondertekening van alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten om zo samen werk te maken van inclusief onderwijs. Minister van onderwijs, Robbert Dijkgraaf steunt dit doel en riep tijdens het ECIO-congres alle mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten op de intentieverklaring VN-verdrag te ondertekenen. 

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: CINOP