Daling van het aantal studenten in het hoger onderwijs zet door

In het wetenschappelijk onderwijs stabiliseren de studentenaantallen, maar hogescholen hebben te maken met een krimp van 5,5 procent. Dat is te zien in de voorlopige inschrijfcijfers van de UNL en de Vereniging Hogescholen. Dat meldt ScienceGuide. 

De aanmeldingen bij de bacheloropleidingen blijken in alle sectoren te dalen. De grootste dalingen zitten in de zorgopleidingen (min 12,5 procent), landbouw (9,3 procent) en economie (min 8 procent). 

Masters 

De gemiddelde krimp bij hbo-masters is 8,5 procent. Bij masters gaat het om relatief weinig studenten, dus de onderlinge verschillen zijn daar meteen erg groot. In de sector gedrag en maatschappij is het aantal aanmeldingen gedaald van 548 naar 372. Economiemasters laten echter weer een stijging zien van 645 naar 793 studenten. 

Herinvoering basisbeurs 

UNL denkt dat de stabilisatie te maken heeft met de herinvoering van de basisbeurs. Dit zou een tijdelijk effect moeten zijn. Er zijn studenten die een rekensom hebben gemaakt en zagen dat een jaar extra basisbeurs kennelijk beter is dan een jaar eerder doorstromen op de arbeidsmarkt. 

In de Kamer is gewaarschuwd voor dit basisbeurs-effect. Want dit zou betekenen dat er volgend jaar een hele grote groep basisbeursstudenten naar het hbo en wo gaat. Dat heeft dan weer gevolgen voor de bezetting van onderwijsgebouwen en het personeelsbeleid. Minister Dijkgraaf ontkende dit gegeven heel lang en vond het veel te vroeg om hierover te praten. En dat hij bij zijn aantreden hierover al was aangesproken voor een mogelijk boeggolfeffect.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk