Tijdelijke huisvesting op de Zernike Campus voor 400 internationale studenten

De gemeente heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen een overeenkomst met de SSH om op de Zernike Campus 400 eenheden te realiseren voor internationale studenten. De SSH gaat de huisvesting uitvoeren en beheren. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor een periode van 10 jaar met de bedoeling om hiermee op korte termijn het aanbod van huisvesting voor internationale studenten te vergroten. Dat meldt de gemeente Groningen. 

Wethouder wonen Rik van Niejenhuis: ‘Ook willen we een oplossing bieden voor de jaarlijkse piekopvang.’ Met de SSH is daarom afgesproken dat ze tijdens de piekopvang periode vanaf september ‘dubbele kamers’ mogelijk maken waardoor er tijdelijk 400 plekken extra beschikbaar zijn.’ De verwachting is dat we hiermee de jaarlijkse terugkomende ingewikkelde opgave om voldoende piekopvang voor internationale studenten te vinden grotendeels kunnen oplossen.

Modulaire eenheden 

Het streven is dat de eenheden volgend jaar augustus klaar zijn, zodat ze vanaf 1 september 2023 bewoonbaar zijn voor de studenten. Uitgangspunt bij de 400 eenheden is het toevoegen van betaalbare- en goede woonruimte in Groningen. Het gaat dan ook om modulaire eenheden die voor langere tijd gebruikt kunnen worden als woonruimte. Tevens wordt ervoor gezorgd dat er een prettige leefomgeving voor de bewoners wordt gecreëerd. De locatie bevindt zich op het Zernike complex ter hoogte van het Zernike Park en De Koegangen.

Permanente woningbouw 

We kiezen nu voor tijdelijke eenheden omdat daarmee snel extra aanbod kan worden gecreëerd. We blijven daarnaast inzetten om vanaf 2025 permanente woningbouw toe te voegen op Zernike Campus voor een brede doelgroep van internationale- en Nederlandse studenten, werknemers van de onderwijsinstellingen en mogelijk expats.

Door: Nationale Onderwijsgids