LSVb: Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is noodzakelijk

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten. Dat meldt de LSVb.

Voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond: "Met het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting komt er weer beweging in de schrijnende situatie van studentenhuisvesting. Dit ambitieuze en noodzakelijke plan is een stap in de goede richting. Nu het vergezicht staat, is het tijd om op de korte termijn ook echt voor meer betaalbare studentenwoningen te zorgen."

Versneld bouwen van flexwoningen 

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen: 37.500 in periode 2022-2024.

Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens 37 miljoen euro via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Wetsvoorstel goed verhuurderschap 

Studenten hebben nog te vaak te maken met te hoge huren en slechte woningen. In juni 2021 is het wetsvoorstel goed verhuurderschap ingediend bij de Tweede Kamer waarin een basisnorm voor algemene regels is vastgelegd waaraan verhuurders zich dienen te houden. Gemeenten kunnen hiermee huisjesmelkers beter houden aan de maximale huurprijzen zoals vastgelegd in het woningswaarderingsstelsel.

Verduurzaming 

Met alle partijen is afgesproken om binnen een jaar na ondertekening richtlijnen te ontwikkelen om te komen tot betaalbare woningen voor studenten. Van Velzen: "Studentenkamers zijn vaak slecht geïsoleerd. Verduurzaming is daarom hard nodig, ook om in deze tijd hoge energiekosten te voorkomen. De rekening daarvan mag alleen niet bij de studenten terecht komen, want daarmee blijven betaalbare studentenkamers ver buiten handbereik."

Internationale studenten 

Voor een deel van de groep internationale studenten reserveren hogeronderwijsinstellingen studentenwoningen bij studentenhuisvesters, hostels en hotels of richten zij tijdelijke voorzieningen in om studenten op te kunnen vangen. Ondanks dat zijn studenten soms toch genoodzaakt om tijdelijk op een camping te verblijven of kiezen zij ervoor om hun studie af te breken. Voor het opvangen van de piekbelasting is betere voorlichting nodig aan studenten over de huisvesting. De directe huisvestingsbehoefte van internationale studenten maakt dat zij eerder slachtoffer zijn van huisvestingsdiscriminatie. De vorm van de huurcontracten (short stay) heeft als belemmering dat zij minder rechtsbescherming hebben. Om de positie van internationale studenten te verbeteren wordt afgesproken een passend huurcontract voor internationale studenten te realiseren, meer transparantie in de huurprijs te geven en het onderzoeken van alternatieve verhuurwijzen.

Door: Nationale Onderwijsgids