Open Universiteit: Toegankelijkheid wetenschappelijk onderwijs onder druk

In september zullen de ministers van onderwijs samen met de universiteiten en hogescholen een toekomstverkenning van het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek starten. Vanuit haar eigen historie en missie wil de Open Universiteit een rol van betekenis spelen ten behoeve van de optimale toegankelijkheid van het Nederlandse universitair bestel. Dat meldt de Open Universiteit. 

Frank van der Duijn Schouten: "Ons onderwijsmodel is flexibel en ook voor een bepaalde categorie schoolverlaters heel geschikt. Helaas hebben zij die kiezen voor de Open Universiteit nu geen recht op studiefinanciering. We zullen in overleg treden met het ministerie van OCW om te onderzoeken hoe onze Nederlandstalige bachelors beter toegankelijk kunnen worden voor schoolverlaters. Ook bij de huidige knelpunten in het transitietraject van hbo naar universitaire master, zou de Open Universiteit bij een landelijk aanbod van (vooral) online schakelprogramma’s een deel van de oplossing kunnen bieden."

Samenwerking met andere universiteiten 

"En natuurlijk maken we ons hard voor een leven lang ontwikkelen. De discussie over de inrichting van een toereikend academisch aanbod in Nederland loopt al meer dan tien jaar. Het is hoog tijd voor concrete actie. De Open Universiteit is er klaar voor om in samenwerking met de andere universiteiten belangrijke stappen voorwaarts te zetten!"

Door: Nationale Onderwijsgids