'Als studenten geen energietoeslag krijgen dan komen er acties'

FNV en LSVb roepen het kabinet op studenten niet uit te sluiten van de energietoeslag. In een gezamenlijke brief eisen ze dat het beleid wordt aangepast of dat wordt gezorgd voor een alternatieve compensatie. Dat meldt de FNV.

Bas van Weegberg, lid Dagelijks Bestuur FNV: "Ook studenten kampen met stijgende uitgaven vanwege energie en boodschappen. Het is schrijnend dat zij geen recht hebben op energietoeslag. Het kabinet moet voorkomen dat studenten in grote financiële problemen raken."

Stijgende energierekening 

De rechtbank in Gelderland oordeelde dat de gemeente studenten niet categorisch kan uitsluiten van de energietoeslag. Het doel van de energietoeslag is om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen door de stijgende energierekening in grote financiële problemen raken. Het college gaat volgens de rechtbank aan dit doel voorbij door alle studenten op grond van de beleidsregel uit te sluiten. Ook onder studenten bevinden zich huishoudens of alleenstaanden die qua inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie zitten als niet-studenten die wel in aanmerking komen voor de energietoeslag.

Laagste inkomens 

Joram van Velzen, voorzitter LSVb: "Gemeenten sluiten studenten – op advies van het ministerie – uit van deze toeslag. Hoogst oneerlijk, want studenten behoren ook vaak tot de laagste inkomens. We adviseren alle studenten: ‘Vraag alsnog energietoeslag aan bij je gemeente en maak bezwaar als je wordt afgewezen."

Yasmin Ait Abderrahman, vice-voorzitter FNV Young & United: "De individuele inkomenstoeslag is geen alternatief, omdat daar andere voorwaarden aan gesteld worden. Om aanspraak te maken op de individuele inkomenstoeslag moeten studenten eerst maximaal lenen. Studenten moeten zich dus éérst volledig in de schulden steken voordat ze hulp kunnen krijgen. Dat is onacceptabel."

Naar de rechter 

Deze uitspraak van de rechter in Gelderland moet volgens FNV en LSVb leiden tot aanpassingen in het beleid. Studenten in andere steden zouden niet eerst naar de rechter hoeven te gaan om in aanmerking te komen voor energietoeslag.

Actie voeren 

"Als het niet gefixt wordt, roepen we studenten uit alle steden op om actie te gaan voeren", waarschuwt Van Weegberg, die voorheen voorzitter was van FNV Young & United en toen samen met de LSVb een succesvolle strijd voerde tegen het leenstelsel onder de noemer #Nietmijnschuld.

Door: Nationale Onderwijsgids