Meer aandacht nodig voor mbo-vrouwen in techniek, bèta en IT

Er komen al jaren minder bètatechnische vrouwen van het mbo dan vanuit het hoger onderwijs. Onder hoogopgeleiden is het aantal vrouwen in de techniek dan ook veel hoger dan onder middelbaar en lager opgeleiden. In 2021 kwamen er meer dan 44.000 bètatechnische mbo-leerlingen op de arbeidsmarkt terecht. Daarvan waren er bijna 6000 vrouw. Dat is een aandeel van 13,4 procent. In het hoger onderwijs ligt dat percentage rond de 33,5 procent. Dat meldt het Technisch Weekblad. 

Monitor Techniekpact deed hier onderzoek naar. Het aantal afgestudeerde bètatechnische-vrouwen op mbo-niveau neemt echter wel toe. In 2015 stroomden er nog 42.000 vrouwen de arbeidsmarkt op.

Studieprofiel 

Uit meerdere onderzoeken kwam al naar voren dat er een gebrek is aan rolmodellen. Daarom zouden meisjes en vrouwen minder vaak kiezen voor bèta, techniek en IT. Ook speelt de opzet van het mbo-onderwijs mee. Meisjes maken bij een latere keuze voor een studieprofiel minder genderspecifieke keuzes. In het mbo moeten meisjes de keuze voor een studieprofiel vaak al maken aan het einde van het tweede jaar. Op de havo en het vwo hoeft er pas aan het einde van het derde jaar gekozen te worden voor een studieprofiel. 

Trudy Vos, voorzitter van de Stuurgroep Meer meisjes in mbo Techniek, vindt het een gemiste kans dat meisjes in het mbo minder vaak voor techniek kiezen dan meisjes in het hoger onderwijs.

Zorgsector 

“Als je naar de zorg kijkt, wordt daar veel van het werk gedaan door vrouwen. De apparaten die worden gebruikt of de technologie die nodig is om te innoveren in de zorg worden gemaakt door mannen. Vrouwen die het werk nu doen zullen juist beter in staat zijn om te formuleren wat nodig is, daarvoor hebben ze wel de kennis van techniek en technologie nodig.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk