Zoek op tijd een studentenkamer of kom niet naar Groningen

Ieder jaar arriveren in augustus internationale studenten in Groningen om voor kortere of langere tijd onderwijs te volgen aan de Hanzehogeschool (Hanze) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De woningmarkt in Groningen is ook dit jaar weerbarstig. Voor studenten is het erg moeilijk om een kamer te vinden. Via het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting spannen de gemeente Groningen, hoger onderwijsinstellingen, de studentenorganisaties en woningcorporaties zich maximaal in om huisvesting voor (internationale) studenten te realiseren. Voor komend studiejaar is er een gezamenlijke boodschap vastgesteld. Dat meldt de gemeente Groningen.

In september 2021 bezetten studenten het Academiegebouw van de RUG. Een van de gemaakte afspraken met de bezetters was, verbetering van de communicatie naar internationale studenten, zodat zij hun verwachtingen voor woonruimte realistisch kunnen inschatten om vervolgens te besluiten wel of niet te komen. In afstemming met elkaar communiceren wij de volgende boodschap.

"Zorg dat je vóór 1 augustus een kamer hebt gevonden als je in Groningen gaat studeren. Besluit je toch om zonder kamer naar Groningen te komen, dan ben je hoogstwaarschijnlijk voor langere tijd aangewezen op hotels of hostels, mocht daar nog plaats zijn. Dit zorgt voor hoge kosten, ongemak en onrust voor jezelf. Heb je na 1 augustus nog geen kamer? Dan adviseren we je om niet naar Groningen te komen."

Studenten zijn zelf verantwoordelijk 

De internationale studenten worden door de RUG en de Hanze actief benaderd met bovenstaande boodschap, aangevuld met dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een kamer. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen met het zoeken van een kamer in Groningen. Dit kan bij bestaande studentenhuisvesting bij bijvoorbeeld Stichting Studentenhuisvesting (SSH). Maar ook via het aanbod op de particuliere kamermarkt. Via de website athomeingroningen.com kunnen nieuwe studenten en hun ouders meer informatie vinden over het kameraanbod, belangrijke links naar informatieve pagina’s en veel praktische informatie.

Piekperiode 

Bij de start van het studiejaar is sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom wordt voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten georganiseerd. Op basis van prognoses van de RUG en Hanze voor studentenaantallen in studiejaar 2022 - 2023 en de ervaringen van de afgelopen jaren is de capaciteit van de opvang tijdens de piekperiode geraamd op ongeveer 260 bedden. Door de krappe markt en de uitzonderlijke omstandigheden is het nog niet zeker of dit aantal volledig waargemaakt kan worden. Anders dan andere jaren is het plan om de opvang tijdens de piekperiode dit jaar reserveerbaar te maken, zodat studenten weten of er een slaapplaats voor hen is of niet om vervolgens te besluiten wel of niet te komen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de student om te zorgen dat ze huisvesting hebben geregeld op het moment dat ze naar Groningen komen.

De partners in het convenant en de partijen daarbuiten werken hard aan de dit jaar extra lastige opgave om extra plekken voor internationale studenten tijdens de piekperiode te realiseren. Over de locaties van de opvang tijdens de piekperiode worden momenteel gesprekken gevoerd met aanbieders en daarbij wordt bekeken om kamers dubbel te bezetten. We willen kameraanbieders en studenten dan ook oproepen om het dubbel bezetten van kamers serieus te overwegen om zo tijdens de piekperiode internationale studenten te helpen.

Zernike Campus 

De verwachting is dat ieder jaar er een vorm van opvang nodig is in de piekperiode. Dit vanwege de grootte van de doelgroep en doordat ze allen in dezelfde periode komen. De gemeente streeft ernaar om in september 2023 te komen met een structurele voorziening voor de piekopvang op het Zernike. Het voornemen is hier 400 eenheden te realiseren die ‘mee kunnen groeien’ met de piek. Dat wil zeggen dat het reguliere huisvesting wordt die in de piekperiode waar nodig dubbel bezet kan worden. Verder is het streven om in 2025 de eerste permanente eenheden op de Zernike Campus op te leveren. De locatie kan niet eerder tot ontwikkeling worden gebracht omdat de beoogde locaties niet eerder beschikbaar zijn. Tot 2025 staan er nog ongeveer 1000 eenheden in de planning om te ontwikkelen voor deze doelgroepen, waaronder de Vrydematoren en de Gem-beton locatie.

Door: Nationale Onderwijsgids