E-campus elektrische luchtvaart Teuge krijgt steuntje in de rug vanuit Europa

Onder leiding van E-deck werken E-flight Academy, Hangar One en Hogeschool InHolland aan een E-campus voor elektrische vliegtuigtechnologie op luchthaven Teuge. De E-campus ontvangt steun vanuit de gelden uit de Europese Unie. Een groene impuls voor de Oost-Nederlandse economie na de gevolgen van de COVID-pandemie. Dat meldt de provincie Gelderland.

De E-Campus bestaat uit gedeelde onderzoeksfaciliteiten voor elektrische vliegtuigtechnologie en het elektrificeren van de luchthaveninfrastructuur en andere activiteiten op de grond. Daarmee kunnen MKB-bedrijven met kennis en onderwijsinstellingen gericht werken aan allerlei schone elektrische luchtvaarttoepassingen. Denk hierbij aan nieuwe elektrische aandrijflijnen en batterij technologie. Maar zeker ook activiteiten en ontwikkeling speciaal gericht op het onderhoud van elektrische vliegtuigen.

Belangrijk innovatief centrum 

Door het bijeenbrengen van die kennis met expertise en faciliteiten kunnen slimme ondernemers werken aan schone oplossingen voor luchtvaart. Luchthaven Teuge en de gedeelde faciliteit E-Campus worden daardoor een belangrijk innovatief centrum én een interessante vestigingsplaats voor het versnellen van de transitie naar elektrisch vliegen. Daarmee krijgt de regionale economie een groene impuls. Luchtvaart zorgt voor een grote uitstoot van broeikasgassen, met name koolstofdioxide, stikstof en fijnstof.

Herstel van de economie 

De Europese Unie stelde geld beschikbaar voor het herstel van de economie van de gevolgen van COVID. We streven naar een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. De nadruk ligt op investeringen in de slimme uitrol van innovatieve technieken en processen op het gebied van digitaliseren en groen en duurzaamheid. Zodat een snelle en succesvolle marktintroductie plaatsvindt. Ook is er geld beschikbaar voor investeringen in onderzoeksfaciliteiten en activiteiten zoals laboratoria en specialistische productieruimtes. Daar kunnen MKB-bedrijven nieuwe ideeën en producten makkelijk testen en doorontwikkelen. 

Door: Nationale Onderwijsgids