'Studenten zullen niet blij zijn met de genoemde bedragen basisbeurs'

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) denkt niet dat studenten blij zijn met de bedragen die nu genoemd worden voor de basisbeurs vanaf het collegejaar 2023/2024. "De bedragen zijn lager dan de vorige basisbeurs, terwijl de prijzen wel echt zijn gestegen", zegt de LSVb.

Haagse bronnen bevestigden dat het kabinet studenten een basisbeurs willen geven van 91 euro als zij bij hun ouders wonen en 255 euro als zij op kamers zitten. In 2015 waren die bedragen respectievelijk ongeveer 102 euro en 286 euro.

Aanvullende beurs 

"We vinden dat het mogelijk moet zijn voor studenten om schuldenvrij af te studeren. Dat kan niet met deze bedragen", aldus de LSVb. De aanvullende beurs voor studenten van wie de ouders weinig verdienen, moet maximaal 419 euro gaan bedragen. Ook daar kan de studentenvakbond zich niet in vinden. "De aanvullende beurs is nauwelijks verruimd."

Studiebeurs 

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in het coalitieakkoord afgesproken dat het leenstelsel voor studenten volgend jaar vervangen wordt voor een studiebeurs zoals die tot 2015 ook bestond. De studenten die de afgelopen jaren geen beurs hebben gekregen, moeten een compensatie krijgen. Volgens bronnen zijn de bovengenoemde bedragen de voorkeur van het kabinet, maar zijn er nog andere scenario's in kaart gebracht. Die moeten binnenkort besproken worden in de Tweede Kamer.

Door: ANP