Hogeschool Utrecht en CINOP gaan samenwerken bij aanpak gecijferdheid

Hogeschool Utrecht (HU) en CINOP bundelen hun krachten om meer aandacht te vragen voor het belang van gecijferdheid in onze samenleving. Dat is nodig: onderzoek toont aan dat laaggecijferheid een groter probleem is in Nederland dan laaggeletterdheid. HU en CINOP starten een bewustwordingscampagne, bieden diverse activiteiten voor deskundigheidsbevordering aan, doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten. Doel: meer volwassenen bereiken die moeite hebben met gecijferde situaties, en voor hen mogelijkheden creëren voor persoonlijke ontwikkeling door een effectieve aanpak die echt bij hen past. "Het is vijf voor twaalf; als we ons uitsluitend op taal blijven richten, krijgen we wat we kregen en missen we een enorme kans om echt meer mensen te bereiken". Dit meldt CINOP. 

Communicatie in de samenleving krijgt steeds meer een multimodaal karakter. Dat wil zeggen: steeds vaker een combinatie van taal met getallen, grafieken en diagrammen. Aangeboden in een veelal digitale context. Zulke informatiebronnen hebben vaak een groot maatschappelijk belang. Denk aan persconferenties over corona of formulieren van de Belastingdienst. Veel mensen hebben hier moeite mee; in Nederland gaat het om 2,5 miljoen mensen met beperkte basisvaardigheden. Annemarie Groot, senior adviseur en onderzoeker bij CINOP: “Het is in Nederland gebruikelijk om de 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen ‘laaggeletterd’ te noemen. Dit lijkt te verwijzen naar enkel moeite hebben met taal. Echter, vaardig omgaan met deze informatiebronnen en nieuwe vormen van communicatie vergt geletterdheid én gecijferdheid én digitale vaardigheden. Het is vijf voor twaalf; als we ons uitsluitend op taal blijven richten, krijgen we wat we kregen en missen we een enorme kans om echt meer mensen te bereiken.” 

Rekenangst 

Dr. Kees Hoogland, lector aan de HU: “Gecijferdheid vergt een brede aanpak. Het gaat om aandacht voor cognitieve, affectieve en psychologische factoren. Bij veel volwassenen die moeite hebben met gecijferdheid is er sprake van rekenangst of negatieve associaties met het schoolse rekenen. Zij zijn niet geholpen met een standaardrekenles, maar ontwikkelen hun gecijferdheid in concrete, functionele situaties”. 

Groter struikelblok 

Onderzoek toont aan dat gecijferdheid een groter struikelblok is dan geletterdheid ( Algemene Rekenkamer, 2016). En toch is er relatief weinig aandacht voor in de media en vanuit beleidsmakers. Dat moet anders. 

De Hogeschool Utrecht en CINOP versterken elkaars jarenlange expertise. Het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals van de HU onderzoekt welke wiskundige en analytische vaardigheden professionals nodig hebben nu werkplekken en beroepssituaties snel veranderen door digitalisering en technologie. Het lectoraat wil op basis van onderzoek (aanstaande) professionals en burgers beter toerusten om met zelfvertrouwen rekenen, wiskunde en statistiek te gebruiken in relevante situaties. 

Door: Nationale Onderwijsgids