Onderwijsminister Dijkgraaf snapt de onvrede bij studenten over leenstelsel

Minister Dijkgraaf heeft alle begrip voor studenten die onder het leenstelsel vallen en dat in 2023 wordt afgeschaft. De studenten willen zaterdag 5 februari gaan demonstreren. Dit vanwege het feit dat ze hoge schulden hebben opgebouwd en daar te weinig compensatie voor ontvangen. Dit meldt de NOS.

Dijkgraaf zegt dan ook eerlijk dat er geen sprake is van een compensatie. Hij heeft een envelop met 1 miljard euro beschikbaar, die hij als een tegemoetkoming kan verdelen onder studenten die geen basisbeurs hebben gekregen. Die studenten kunnen kiezen tussen een korting op hun studieschuld of een studievoucher.

Hoge schulden 

De tegemoetkoming is volgens minister Dijkgraaf een soort erkenning voor de studenten die zich vanwege hun hoge schulden achtergesteld voelen. Zij kunnen nu bijvoorbeeld moeilijker een huis kopen. De minister snapt dat die studenten zich achtergesteld voelen en gaat graag met de studentenorganisaties in gesprek.

Basisbeurs 

Het leenstelsel is in september 2015 ingevoerd en wordt in september 2023 weer afgeschaft. Op dat moment komt de basisbeurs weer terug. De studentenorganisaties willen op 5 februari demonstreren op de Dam in Amsterdam. Ze vinden namelijk dat de studenten die met het leenstelsel te maken hebben gehad onvoldoende compensatie hebben gekregen.

Door: Nationale Onderwijsgids