Lector Hanzehogeschool Geert van der Sluis onderzoekt fitheid patiënten

Op 1 november 2021 is Geert van der Sluis gestart als bijzonder lector ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’ aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn onderzoeksopdracht richt zich op hoe een patiënt aan zijn fysieke en mentale fitheid kan werken en daarmee beter en sneller kan herstellen van een ziekenhuisopname. Het lectoraat wordt mede gefinancierd door ziekenhuis Nij Smellinghe, waar Van der Sluis werkzaam is als programmamanager onderzoek en innovatie. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen. 

Er valt veel winst te behalen door wetenschappelijke kennis te vertalen naar handvatten voor de praktijk. "Een opname in een ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis" zegt Van der Sluis. "Voor dertig procent van de patiënten is de lichamelijke en mentale impact erg groot. Ze verliezen tijdelijk of blijvend lichamelijke of mentale functies. Denk hierbij aan zelfredzaamheid in dagelijks functioneren, zoals werken, fietsen, reizen, sociale interactie en spelen met de (klein)kinderen. In ziekenhuis Nij Smellinghe worden wetenschap en praktijk al met elkaar verbonden, bijvoorbeeld met prehabilitatie. Dit houdt in dat patiënten met een op maat gemaakt programma trainen om fysiek en mentaal fitter te worden voor en na een operatie. De kans op complicaties wordt hierdoor met maar liefst vijftig procent verminderd. Met deze onderzoeksopdracht gaan we de kennis uitbreiden en optimaliseren we de handvatten om de fysieke en mentale fitheid van de patiënt te verbeteren."

Kennis in de praktijk 

Geert van der Sluis wordt aangesteld als bijzonder lector binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen. Bij zijn onderzoeksopdracht worden studenten en docenten van verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool en zorgprofessionals van Nij Smellinghe betrokken. Geert van der Sluis: "Samen met patiënten, studenten, zorgprofessionals en wetenschappers leren en ontwikkelen we kennis in de praktijk. We maken een combinatie van lokaal praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in en om het ziekenhuis met vergelijkend onderzoek tussen ziekenhuizen onderling. Wij zijn met veel enthousiasme gestart met deze onderzoeksopdracht. Op deze manier verbreden en delen we samen onze kennis, iets waar patiënten en zorgprofessionals veel baat bij kunnen hebben. In het ziekenhuis ervaren mijn collega’s en ik dagelijks dat we nog mooie stappen kunnen maken om zo samen de duurzame zorg voor patiënten te verbeteren en vooral wat de patiënten hierin zelf kunnen betekenen."

Geert van der Sluis is tevens thematrekker perioperatieve zorg binnen FAITH research, een SIA SPRONG onderzoeksprogramma rondom het tegengaan van kwetsbaarheid, waarbinnen Nij Smellinghe ook partner is. 

Door: Nationale Onderwijsgids