Landelijke Kennisbank Studentenwelzijn voor welbevinden studenten

Vandaag lanceert het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) een landelijk kennisplatform voor hogescholen en universiteiten die aan studentenwelzijn willen werken: kennisbankstudentenwelzijn.nl . Grootschalig onderzoek , dat recentelijk is gepubliceerd, toont aan dat de helft van de studenten psychische klachten ervaart zoals angst en somberheid. Ook ervaren veel studenten eenzaamheid (80 procent), prestatiedruk (71 procent) en slaapproblemen (41 procent). Hoewel de zorgen rondom toenemende psychische klachten bij studenten al langer bestaan, is aandacht voor het welzijn van studenten extra urgent vanwege de invloed van de coronacrisis. De kennisbank heeft als doel om hogescholen en universiteiten die willen werken aan studentenwelzijn te ondersteunen met inspiratie, tips en kennis. Het centrale platform verzamelt beschikbare onderzoeken, tools en bestaande praktijkvoorbeelden uit het onderwijs en biedt een landelijk overzicht. De kennisbank is primair ontwikkeld voor het hoger onderwijs. Maar ook vanuit andere onderwijssectoren zoals het mbo, primair- of voortgezet onderwijs kan men met de kennisbank inspiratie opdoen rondom studentenwelzijn. Dit meldt Expertisecentrum inclusief onderwijs. 

De kennisbank vormt als database een centraal overzicht van alle beschikbare initiatieven en onderzoeken rondom studentenwelzijn. Hiermee worden bestaande praktijkvoorbeelden, beschikbaar onderzoek en losse welzijnsinitiatieven aan elkaar verbonden. De thematische insteek van de kennisbank is gebaseerd op het StepChangemodel : een internationaal raamwerk voor de inbedding van mentaal welzijn in het onderwijs. De initiatieven zijn gecategoriseerd op thema, bijvoorbeeld beleid en preventie. Daarnaast is het mogelijk om te filteren op inhoudelijke onderwerpen zoals: psychische klachten, sociale binding, mentale weerbaarheid/veerkracht, stress/prestatiedruk, suïcidepreventie, LGBTQIA2S+ en financiële problemen. Tot slot is het mogelijk om de items te categoriseren op het soort initiatief. Hiermee kan specifiek gezocht worden naar een overzicht van beschikbare onderzoeken, handreikingen of (internationale) praktijkvoorbeelden.

Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs 

De landelijke kennisbank is opgericht met hulp en op aanvraag van het Landelijk Netwerk Studentenwelzijn hoger onderwijs. Dit netwerk, opgericht in 2018, telt ruim 900 leden vanuit hogescholen, universiteiten en welzijnsorganisaties. Het netwerk komt meermaals per jaar bijeen waar praktijkvoorbeelden worden uitgelicht en inspirerende sprekers te gast zijn. Ter ondersteuning van het netwerk bestaat er ook een online community. Tevens bieden we masterclasses aan. Vanaf vandaag wordt de landelijke kennisbank hier aan toegevoegd die helpt inspireren en overzicht schept in de landelijk beschikbare praktijkvoorbeelden. De inhoud van de kennisbank is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: StepChangemodel