Hogescholen Windesheim en HAN bundelen kennis met 'Kansen met Data'

Uit Microsoft-onderzoek van een aantal jaren terug bleek dat mkb’ers die hun beslissingen baseren op uitkomsten van big data bijna tweemaal zo vaak positiever zijn over hun financiële toekomst dan mkb-bedrijven die hier niet op vertrouwen. Maar Nederlandse mkb’ers vertrouwen daarbij minder op data en datatechnologie dan veel van hun Europese collega’s, zo stelde hetzelfde onderzoek. “Veel mkb’ers in Nederland laten dus flinke kansen met data liggen”, constateert lector Supply Chain Finance Michiel Steeman van hogeschool Windesheim. De hogescholen bundelen daarom hun kracht én kennis in de SPRONG-onderzoeksgroep Kansen met Data om zo de concurrentiekracht in de regio te vergroten. Dit meldt hogeschool Windesheim

De onderzoeksgroep haalde een 8-jarige subsidie binnen, met als doel de positie van het mkb in Gelderland, Overijssel en Flevoland te versterken door kansen met data te zien, herkennen én te grijpen. Windesheim, de HAN en meerdere kennis-, talent- en businesspartners werken hierin samen. Via SPRONG-subsidies stimuleert Regieorgaan SIA zo’n samenwerking tussen onderzoeksgroepen van hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep. Zo’n groep bestaat naast de hogescholen uit een samenwerking met allerlei praktijkpartners, met als doel dat deze synergie van kennis bijdraagt aan oplossingen voor actuele vraagstukken. Om het mkb te helpen met digitaliserings- en datavraagstukken delen het lectoraat Supply Chain Finance van hogeschool Windesheim en het lectoraat Logistiek & Allianties van de HAN in een gezamenlijke onderzoeksgroep hun kennis en kunde met diverse (kennis)partners, het onderwijs én de praktijk.

Relevante kennis en expertise

“Als je het over big data hebt, kunnen mkb’ers nog wat huiverig reageren”, zo meent Windesheimlector Michiel Steeman. “Iets te grote schoenen om te vullen of zoals je in het Engels zegt ‘big shoes (or data) to fill’. Mkb’ers denken snel aan het verzamelen en beheren van gigantische datavolumes en peperdure analysetools.” Kortom, te groot voor relatief kleinere ondernemingen. “Toch kun je ook niet achterblijven, gezien het belang van die data voor het succesvol runnen van je onderneming”, zo vult zijn collega-lector Dennis Moeke van de HAN hem aan: “Bedrijven zijn zich niet altijd bewust van wat deze ontwikkeling voor hen betekent. Daar waar het bewustzijn wel aanwezig is of de noodzaak wordt gevoeld om te veranderen, is helaas niet altijd relevante kennis en expertise aanwezig. En juist in dit (kennis)gat willen wij als SPRONG-groep springen, met hulp en ondersteuning.”

Mkb

En vooral het mkb, dat niet zoals multinationals een leger aan data-analisten in huis heeft, heeft behoefte aan handvatten en best practices. “Want ontwikkelingen op dit vlak gaan razendsnel”, onderstreept de lector van Windesheim: “Via learning community’s en living labs willen we die ontwikkelingen toegankelijker maken voor instellingen en bedrijven, met name het mkb. Het doel is een duurzame verbinding te creëren tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven rondom het thema data science, ter versterking van innovatie- en concurrentiekracht van het mkb op zo’n wijze dat het mkb in de regio ons inzet als hét verlengstuk van hun innovatiecapaciteit.” De onderzoekers bouwen daarom samen aan een ecosysteem, waarin onderwijs, de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven elkaar gemakkelijk vinden op het gebied van datavraagstukken. Onder meer door samen te gaan werken met de andere lectoraten binnen de twee hogescholen, gemeentes en de drie provincies, binnen- en buitenlandse hogescholen en universiteiten én meerdere (kennis)instellingen.

De SPRONG-groep

Daarbij ligt de focus op praktijkgericht onderzoek naar innovatie van goederen-, geld- en datastromen, waarbij de groep een brug slaat tussen onderzoek en werkveld, ondersteuning biedt bij de implementatie of vermarkting van producten en/of diensten op basis van al deze innovaties (via regionale kennisclusters) én het slechten van een kenniskloof tussen bedrijfskundigen (in spe) en dataspecialisten, met speciale aandacht voor het (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs. De SPRONG-groep wil dit doen door zich te richten op de thema’s: datapraktijkkennis, oftewel kennisontwikkeling via innovatie door onderzoek; datacompetentie, dat zich richt op een leven lang leren en een aanbod voor professionals; datatalent, met een focus op onderwijsinnovatie binnen hogescholen én het inrichten van data science-leerpaden van student tot professional; en tot slot data business, een onderdeel dat bedoeld is als een kraamkamer of incubator voor spin-offs en andere nieuwe economische activiteiten.

Verlengstuk van innovatiecapaciteit

Op 2 november vond de aftrap plaats. Een aftrap die gaat bijdragen aan het toepassen van datatechnologie in praktijkorganisaties en die het mkb helpt bij uitdagingen om (meer) economische waarde te creëren met data. Uitdagingen die genoemd werden: onvoldoende bewustwording, het ontbreken van juiste expertise, gebrek aan leiderschap en visie, beperkte investeringskracht en te weinig vertrouwen in kwaliteit en consistentie. “Met deze onderzoeksgroep willen we met deze vraagstukken aan de slag als verlengstuk van hun innovatiecapaciteit. We creëren hiermee kansen voor data, samenwerking én kennisdeling”, aldus Michiel Steeman van Windesheim.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: hogeschool Windesheim