Zuyd docent Marcel Schmitz gaf lezing in Dortmund over aanpak blended learning

Docent-onderzoeker Marcel Schmitz gaf tijdens het DELFI-congres in Dortmund deze week een lezing over de aanpak van Zuyd Hogeschool rond blended learning. Dit meldt Zuyd Hogeschool.

Schmitz is docent-onderzoeker bij de ICT Academie en het lectoraat Data Intelligence. Samen met collega-onderzoeker Maren Scheffel presenteerde hij in Dortmund hun jongste paper over de bij Zuyd ontwikkelde Design Cycle 4 Education (DC4E).

Van klassikaal naar blended

Het DC4E model is in de eerste plaats gecreëerd om de verschuiving van traditioneel, klassikaal onderwijs naar blended onderwijs te ondersteunen. De cyclus beschrijft acht stappen die telkens opnieuw kunnen worden ingezet bij het (her)ontwerpen van onderwijsproducten. 

Schmitz liet op het congres enkele tips en tools zien. De toolkit is digitaal beschikbaar en er is een cursus ontwikkeld, waar alle docenten op Zuyd hun voordeel mee kunnen doen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Hogeschool Zuyd