Nieuwe opleiding Pedagogisch Educatief Professional van start

Deze week zijn ruim 40 studenten gestart aan de Marnix Academie met de associate degree (Ad) opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Met de nieuwe opleiding speelt de academie in op de groeiende behoefte aan professionals die vanuit een pedagogische én didactische invalshoek bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. Het is een tweejarige opleiding in deeltijd met een wettelijk erkend hbo-diploma. Dit meldt de Marnix Academie.

De Ad opleiding van de Marnix Academie onderscheidt zich inhoudelijk van andere Ad opleidingen door de focus op het thema ‘gelijke kansen en diversiteit’. Een maatschappelijk actueel thema. Studenten krijgen onderwijs dat gericht is op het stimuleren en creëren van gelijke kansen op  ontwikkeling voor ieder kind. Zowel binnen de opvang als op school.

Leerkrachten basisonderwijs

Marnix Academie is een hogeschool voor het opleiden van leerkrachten basisonderwijs. Naast een bacheloropleiding in voltijd en deeltijd biedt de organisatie masteropleidingen, een associate degree opleiding, post hbo opleidingen en advies op maat voor onderwijsorganisaties. Vier lectoraten doen praktijkgericht onderzoek voor kennisontwikkeling. Marnix Academie is sinds 2017 lid van het UNESCO scholennetwerk, onderdeel van de Verenigde Naties.

Door: Nationale Onderwijsgids