Kwaliteitsbeleid EuroCollege

EuroCollege Hogeschool is een niet bekostigde, particuliere opleiding. De opdrachtgever/klant staat centraal in al het handelen van EuroCollege. Als onderneming dient EuroCollege Hogeschool ambitieus en alert te reageren op signalen uit de maatschappij. Denk hierbij aan veranderingen op het gebied van opvoeding, onderwijs en ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk van de aangeboden opleidingen. Deze veranderingen worden door EuroCollege Hogeschool nauwlettend geobserveerd en vervolgens aangepast naar het EuroCollege-concept en geïmplementeerd. Het product dat EuroCollege Hogeschool met zijn werkzaamheden wil uitdragen is het “EuroCollege-gevoel”. Dit is een ervaring die EuroCollege Hogeschool aan zijn studenten en onderwijsteam biedt. Dit “EuroCollege-gevoel” is een combinatie van klantgerichtheid, kwaliteitsonderwijs, opvoeding en begeleiding volgens “ouderwetse” normen en waarden, strakke regels en een thuisgevoel.

Het kwaliteitsbeleid van EuroCollege Hogeschool is gebaseerd op het uitgangspunt dat het onderwijsproces op een zodanige manier wordt beheerd en beheerst, dat het te leveren onderwijsproduct voldoet aan de eisen en verwachtingen van de onderwijsklant die voor de EuroCollege Hogeschool-benadering kiest. Bij EuroCollege Hogeschool worden studenten ”opgevoed” en begeleid volgens “ouderwetse” normen en waarden. Dit past niet bij iedereen. Om de onderwijskwaliteit te kunnen waarborgen, bedient EuroCollege Hogeschool klanten waarvoor de EuroCollege Hogeschool-benadering geschikt is. EuroCollege Hogeschool streeft ernaar zijn klanten een dusdanige kwaliteit te laten ervaren dat de bereikte tevredenheid resulteert in een “mond tot mond aanbeveling”. 
 
De opleidingen van EuroCollege Hogeschool zijn samengesteld met het oog op een beroepsgericht educatieprogramma. Het EuroCollege Hogeschool-programma legt, leerpsychologisch, een accent op leren in de praktijk. Studenten doen deze ervaring deels op in de bijbehorende branche middels projecten en stages. Het overige deel wordt in de lessen overgedragen middels docenten met aanzienlijke werkervaring in de bijbehorende beroepspraktijk. Na afloop bieden EuroCollege Hogeschool-opleidingen studenten handvatten om als beginnend beroepsbeoefenaar in de hospitality, hotel, evenementenbranche en/of businessbranche te starten. Het is evident dat de eindkwalificaties van aangeboden opleidingen aan dienen te sluiten op de eisen die het werkveld stelt aan startende professionals. 
 
EuroCollege Hogeschool faciliteert de mogelijkheid om praktijkervaring in het werkveld op te doen door relaties met branche-gerelateerde bedrijven te onderhouden. Het onderhouden van een goede relatie met het afnemende bedrijfsleven is immers noodzakelijk om een beroepsopleiding in stand te houden.