Groningen voorbereid op komst internationale studenten

Aan het einde van deze zomer komen weer veel internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dankzij het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 weten alle instellingen en organisaties elkaar snel te vinden en is er gezamenlijk noodopvang georganiseerd. Dit meldt gemeente Groningen.

Bij de start van het studiejaar is sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is het nodig om voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten te organiseren. Op basis van prognoses van de RUG en HG voor studentenaantallen in studiejaar 2021 - 2022 is de capaciteit van de noodopvang geraamd op ongeveer 150 bedden.  
 

Definitieve keuze

In juli, augustus en september voeren de onderwijsinstellingen nog meetmomenten uit; er worden op dit moment geen grote fluctuaties verwacht. Niettemin past een voorbehoud. Het is niet mogelijk uitspraken te doen over het exacte aantal internationale studenten dat naar Groningen komt. Non-EU studenten moeten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juni aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Veel studenten melden zich bij meerdere universiteiten en hogescholen aan; zij maken pas een definitieve keuze als zij weten dat zij zijn toegelaten. Pas als het collegegeld betaald is, is de inschrijving een feit.
 

Zo snel mogelijk kamers boeken

De internationale studenten worden door de RUG en de HG actief benaderd met de boodschap dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een kamer. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen en zo snel mogelijk de door de instellingen gereserveerde kamers via Stichting Studentenhuisvesting (SSH) te boeken. Zodra deze allemaal gereserveerd zijn, worden studenten en hun ouders gewezen op de website athomeingroningen.com met het particuliere kameraanbod, belangrijke links naar informatieve pagina’s en veel praktische informatie. Op dit moment is er voldoende aanbod aan studentenkamers op athomeingroningen.com.
 

Best mogelijke start

De convenantpartners dragen ook op andere manieren bij aan het ontsluiten van de woningmarkt voor internationale studenten. Op dit moment voeren het Erasmus Student Network (ESN) en de Groninger Studentenbond (GSb) de campagne 'Internationals welcome’ om Nederlandse studentenhuizen te stimuleren een buitenlandse huisgenoot te nemen. ESN en GSb willen de internationale studenten de best mogelijke start van hun studie geven.
 

Deelnemers convenant

De deelnemers aan het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 zijn Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Groningen, Lefier, Nijestee, De Huismeesters, Stichting Studentenhuisvesting (SSH), Groninger Studentenbond en Erasmus Student Network.
 
Door: Nationale Onderwijsgids