Normal_5844

De gehandicaptensector heeft behoefte aan een landelijk onderwijs-arrangement gehandicaptenzorg, bestaande uit een minor, stage en afstudeeropdracht, voor hbo-opleidingen.

Zo luidt de aanbeveling in het onderzoeksrapport 'Naar een eigentijds hbo-arrangement voor de gehandicaptenzorg' dat MOVISIE Beroepsontwikkeling, in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), heeft opgesteld.

Het te ontwikkelen arrangement moet studenten opleiden tot startbekwame professionals die gekwalificeerd zijn om in de gehandicaptenzorg op niveau D te gaan werken. Uit het onderzoek dat in samenwerking met de hogescholen is uitgevoerd, blijkt dat er regionaal veel afstemming is tussen opleidingen en werkveld, maar te veel variatie om landelijk het volledige profiel D te garanderen.

De adviescommissies van de HBO-raad zijn positief over de aanbeveling en gaan, samen met de VGN, aan de slag om dit onderwijsarrangement te ontwikkelen.

Alle onderdelen in het arrangement, zowel de praktijkervaring als de afstudeeropdracht, worden gebaseerd op competentieprofiel D. Hierdoor is voldoende verdieping gewaarborgd. Op dit hogere (hbo-)niveau gaat het, naast het opstellen en uitvoeren van het zorg- en ondersteuningsplan, ook om het bewaken van complexe zorg en de ontwikkeling van kwaliteit in het zorgproces.