Studieschuld

Een studieschuld heeft invloed op de hoogte van de maximale hypotheek voor starters. Aangezien de studieschuld niet wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), ben je echter niet verplicht deze informatie te delen met hypotheekverstrekkers. Het lijkt zodoende aantrekkelijk om als starter je studieschuld te verzwijgen bij een hypotheekaanvraag. Hoewel dit een positief effect heeft op de toekenning van de maximale hypotheek, is het niet geheel zonder risico’s. Wat zijn nou precies die risico’s?

Het verdwijnen van de basisbeurs  

Sinds het verdwijnen van de basisbeurs in 2015 is het aantal studenten met een studieschuld flink gestegen. De basisbeurs heeft plaatsgemaakt voor het leenstelsel: een rentedragende lening als studiefinanciering. Hoewel het leenstelsel relatief gunstige voorwaarden kent, zorgt het er wel voor dat men gedurende de studieperiode een studieschuld opbouwt. Het aantal studenten met een studieschuld is dan ook opgelopen. Op het moment dat jongeren als starter de huizenmarkt betreden, kan diezelfde studieschuld een rol van betekenis gaan spelen bij de hypotheekaanvraag. 

Diverse partijen willen studieschuld registreren

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) wil, evenals diverse politieke partijen, de studieschuld onderdeel maken van een BRK-registratie. Wat zou dat betekenen? Bij het BKR worden kredieten geregistreerd, welke nog niet, dan wel kortgeleden zijn afbetaald. Voorbeelden zijn een persoonlijke lening of afbetalingsregeling. Een BKR-registratie is algemeen inzichtelijk voor kredietverstrekkers, en dus ook voor hypotheekverstrekker. Mocht de studieschuld in de toekomst wel onderdeel worden van de BKR-registratie, dan heeft dit gevolgen voor het maximaal te lenen hypotheekbedrag.

Financiële problemen bij verzwijgen studieschuld

Hoewel afhankelijk van de hoogte van de studieschuld, kleven grote risico’s aan het verzwijgen van de studieschuld. Het maximale hypotheekbedrag dat wordt toegekend door een kredietverstrekker is namelijk gebaseerd op een toetsing, waarin wordt gekeken naar een balans met maandelijkse inkomsten versus vaste lasten. Men bepaalt de redelijke kans dat iemand in staat is de maandelijkse hypotheeklasten af te lossen. Door de studieschuld hierin niet mee te nemen zal het maximale hypotheekbedrag dan wel stijgen, maar ook de maandelijkse vaste lasten. Bij een mogelijke inkomstenval, nu of in de toekomst, kan men daardoor in acute financiële problemen terechtkomen. 

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer huiseigenaren om uiteenlopende redenen niet meer kunnen voldoen aan hun hypotheeklasten, dan kunnen zij een beroep doen op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG gaat dan samen met de kredietverstrekker op zoek naar een passende oplossing, waarmee de hypotheek naar redelijkheid afgelost kan worden. Wanneer men echter bij de hypotheekaanvraag de studieschuld verzwijgt, en zorgt dit er in een later stadium voor dat men niet meer kan voldoen aan de hypotheekverplichtingen, dan valt men buiten de regeling van de Nationale Hypotheek Garantie. Het verzwijgen van de studieschuld bij een hypotheekaanvraag brengt daarmee niet alleen financiële, maar ook voor persoonlijke risico’s met zich mee.  

Onafhankelijk hypotheekadvies

Het verzwijgen van de studieschuld rondom de hypotheekaanvraag is dus niet verstandig. Wat kan je als starter wel doen? Wanneer je door de studieschuld twijfelt over je mogelijkheden op een hypotheek, dan kan je dit bespreken met een onafhankelijk hypotheekadviseur. Te meer omdat de regels rondom de studieschuld in combinatie met een hypotheek zijn versoepeld, is er meer mogelijk dan je misschien verwacht. Het is daarbij wel verstandig te kiezen voor een kiezen voor een onafhankelijk hypotheekadviseur. Deze is - zoals de naam al zegt – onafhankelijk, en heeft een groter aanbod aan hypotheken waardoor je kans van slagen groter is.