30 procent aankomende studenten stelt studie uit wegens coronacrisis

Dertig procent van de jongeren die voornemens was te gaan studeren in 2021, geeft corona en de daarbij horende digitale colleges als reden om een studie uit te stellen. Twaalf procent kiest vanwege de crisis voor een andere studie dan van tevoren bedacht. Daarnaast geeft 63 procent aan vanwege de verhalen over online trajecten minder zin te hebben om te beginnen met studeren. Dit meldt Hogeschool Tio op basis van eigen onderzoek onder ruim 500 studiekiezers verspreid over heel Nederland.

In de meeste gevallen moeten studiekiezers die in september willen starten hun studiekeuze voor één mei doorgeven bij Studielink.

Angst voor verloren gevoel

Het overgrote deel (70 procent) van de studiekiezers is bang zich tijdens hun aankomende studietijd verloren te voelen vanwege het uitblijven van persoonlijk contact. En 82 procent denkt dat het straks lastig vrienden maken is. Een nog groter gedeelte (85 procent) denkt dat de kwaliteit van de studie achteruit gaat als de colleges allemaal digitaal blijven.

Hogeschool Tio

Katinka Reuling, algemeen directeur bij Hogeschool Tio: “Een studietijd moet naast leerzaam en een perfecte start voor een carrière, ook leuk zijn. Daar horen sociale contacten en activiteiten bij, wat ook deel uitmaakt van de ontwikkeling van de student. Bij Tio blijven we ons inzetten voor een lesprogramma waarin persoonlijke aandacht en kwaliteit centraal staan; dat hebben we altijd gedaan. Studenten krijgen les in kleine klassen van gemiddeld elf studenten, en kunnen altijd aankloppen bij hun studiecoach als ze ergens tegenaan lopen.”

Door: Nationale Onderwijsgids