LSVb: 'Stop met proctoring en gebruik andere vormen van tentaminering'

Vijftien van de 21 onderzochte Nederlandse hoger onderwijsinstellingen maakt nog altijd gebruik van de online surveillance software ProctorExam, blijkt uit een inventarisatie van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). De LSVb wijst op de talloze incidenten op het gebied van techniek en privacy die al hebben plaatsgevonden en pleit dan ook voor een andere vormen van tentaminering. ProctorExam weerlegt deze aantijgingen echter. Dit melden de LSVb en ProctorExam.

Sinds onderwijsinstellingen door de coronacrisis grotendeels zijn aangewezen op online onderwijs, duikt het gebruik van deze software voor het afnemen van online tentamens steeds vaker op. Tegelijkertijd kan het gebruik van de software ook op veel kritiek rekenen vanwege technische mankementen en privacyredenen, meldt de LSVb op 26 januari.
 
De LSVb wijst daarbij op de talloze incidenten die al hebben plaatsgevonden als gevolg van het gebruik van de software. Zo werden tentamens bij honderden studenten onterecht als verdacht bestempeld doordat de anti-spieksoftware ze eruit viste. Op de Wageningen Universiteit ging het hier al om ruim 1400 studenten, ruim honderd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zo’n 110 studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast deed het gebruik van de software enkele maanden geleden al veel stof opwaaien toen bleek dat de Erasmus Universiteit in Rotterdam diploma’s ongeldig verklaarde doordat de online surveillance haperingen had vertoond tijdens de tentaminering. Bij de Hanzehogeschool in Groningen wisten journalisten zelfs met gemak een online tentamen binnen te dringen waardoor ze tijdens het tentamen zonder problemen toegang hadden tot de privésfeer van tientallen Groningse studenten. Na het voorval laste de Hanzehogeschool maar liefst 30 procent van haar tentamens af. 
 
Door dergelijke incidenten heerst er grote onrust en extra spanning rondom online tentaminering. De LSVb doet daarom een dringend beroep op onderwijsinstellingen om het gebruik van proctoring te stoppen en aan de slag te gaan met andere vormen van tentaminering.
 

ProctorExam

ProctorExam kwam daarop op 9 februari met een officiële verklaring, waarin gesteld werd dat in het persbericht van de LSVb een aantal foutieve claims over ProctorExam zijn opgenomen, “waarmee de reputatie van ProctorExam als leverancier ten onrechte in het geding is gekomen”. Proctor.Exam doelt daarbij onder andere op bovenstaande incidenten:
  • De beslissing om de examens ongeldig te verklaren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is genomen door de examencommissie. Daarnaast heeft ProctorExam van tevoren kunnen inschatten dat het aantal examens niet binnen 48 uur door de reviewers kon worden bekeken. Er waren echter geen technische problemen, zoals “haperingen” van de internetverbinding, zoals de Landelijke Studentenvakbond schetst. Na de analyse van de examentijd versus de doorlooptijd van de review trok ProctorExam bovendien de conclusie dat ze binnen de afgesproken termijn konden blijven.
  • Een incident waarmee 1400 studenten aan de Wageningen Universiteit onterecht als verdacht bestempeld werden doordat de anti-spieksoftware ze eruit viste, is onrechtmatig toegeschreven aan ProctorExam. Wageningen Universiteit is geen klant van ProctorExam.
  • Een incident waarmee 110 studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onterecht als verdacht bestempeld werden doordat de anti-spieksoftware ze eruit viste, is onrechtmatig toegeschreven aan ProctorExam. Dit incident bij de VU is echter niet met ProctorExam geweest.
  • Een incident waarbij een datalek op Hanzehogeschool Groningen onder de aandacht kwam van het grotere publiek en waarmee journalisten een aantal studenten konden zien die hun tentamens maakten, vond plaats buiten het gebruik van ProctorExam om. Ook werden er geen tools van ProctorExam gebruikt tijdens dit voorval.
 
Door: Nationale Onderwijsgids